ACAD. CAMIL MUREȘANU: TRATATUL DE LA TRIANON – AMNEZII VOITE (III)

RESTITUIRI

Noile frontiere dintre Ungaria și statele vecine cu ea fuseseră decise și publicate de Conferința de pace de la Paris încă în 13 iunie 1919. Din cauza frământărilor interne din Ungaria, delegații acestei țări nu s-au prezentat la tratative decât spre sfârșitul anului 1919, ceea ce explică și semnarea târzie a Tratatului de la Trianon, abia la 4 iunie 1920. El a intrat oficial în vigoare la 26 iulie 1921, după ce fusese ratificat de majoritatea statelor semnatare.
Frontiera dintre România și Ungaria, schițată în articolul 27 al tratatului, a fost trasată pe teren de o comisie mixtă, ale cărei lucrări au fost consemnate în 126 foi de hartă la scara 1/5 000, într-o hartă globală la scara 1/375 000 și o descriere a frontierei și a lucrărilor întreprinse de comisie, cuprinzând o introducere și 10 fascicule, în 1 327 de pagini.

Subliniem din nou în încheiere ceea ce a reieșit – credem – și din prezentarea de mai sus: că Tratatul de la Trianon n-a fost “opera diabolică” a României împotriva vecinei sale.
Târâtă în vâltoarea primului război mondial, Ungaria a fost înfrântă, după ce ajunsese într-un conflict declarat oficial cu peste 20 de state din Europa și din restul lumii. Fiecare dintre acestea s-a folosit de poziția lui de partener la victorie pentru a formula pretenții specifice față de cel învins. Tratatul de la Trianon a fost inventarul complet și detaliat al tuturor acestora.
O problema ridicată nu o dată în trecut – și care s-ar putea să reapară cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la încheierea lui – ar fi aceea dacă el mai este valabil.
Mai înainte de a se scandaliza pentru insolența ascunsă sau bănuită în această întrebare, cititorul este invitat sa reflecteze asupra rândurilor ce vor urma.
Moralmente – și în fapt – Tratatul de la Trianon este, indiscutabil, o realitate și în prezent. Din punct de vedere strict juridic însă, răspunsul nu e ușor de dat, dintr-o dată.
El n-a fost niciodată denunțat formal și oficial, potrivit practicilor internaționale. Multe dintre prevederile sale s-au stins prin însăși executarea lor ori prin depășirea termenului lor de validitate.
Clauzele cele mai importante – cele teritoriale și militare – au fost modificate, deci parțial anulate, prin acțiunile guvernelor maghiare din 1939-1941, sprijinite de Germania și Italia. Ne referim la invadarea Ucrainei Subcarpatice la 15 martie 1939, la anexiunile în baza celor două dictate de la Viena (2 noiembrie 1938 și 30 august 1940) și la invadarea și anexarea, în aprilie 1941, a triunghiului dintre Tisa, Dunăre și Sava, numit de sârbi Voivodina, iar de unguri Bacska.
Precizăm de îndată că încălcarea unilaterală a unui tratat, mai ales când s-a săvârșit prin dictat, prin forță sau amenințare cu forța, nu înseamnă nulificarea lui de drept.

Europa nu se află foarte aproape, dar nici prea departe de aceasta. Tratatele internaționale multilaterale sunt citate în ultima vreme foarte rar. Din unele motive, ele apar ca jenante. Mulți dintre cei de la care ne-am aștepta sa le apere îndeamnă la încheierea, în plasa lor cu ochiuri devenite prea largi, a unor tratate bilaterale. Ele, tratatele bilaterale, par a fi devenit preferatele diplomației mari, întrucât reprezintă angajamente limitate la doi parteneri – rar și parcimonios garantate de un al treilea – și pot fi ușor denunțate, fără a determina reacții în lanț.
In aceasta concepție, popoarele, după versul poetului, “se prind de mâini și se desprind”, în așteptarea clipei de sublima inspirație în care “se vor îmbrățișa în fața tiranilor doborâți, a pământului consolat și a cerului satisfăcut” (îl cităm pe deputatul Isnard, în Adunarea Legislativa a Franței, la 29 noiembrie 1791).
Până când toți vor crede acest lucru, va persista însă teama, alimentată de înțelepciunea reflecției asupra celor petrecute în ultimele decenii, că repunerea în discuție a ordinii internaționale de drept, fragmentarea ei între răspunderi limitate din punct de vedere juridic, speranța de a menține cu forța un asemenea nou echilibru, necesarmente instabil, sunt naivități ce ar putea duce la consecințe ca acelea care s-au dezvoltat catastrofal, din spiritul concesiv față de autoritatea tratatelor internaționale, manifestat între 1933-1938.
*
Dorin Suciu:

În final, propun cititorilor noștri un exercițiu de „istorie post-factuală”. Se împlinesc chiar în aceste zile 75 de ani de la Holocaustul evreilor din Transilvania de nord, cea „retrocedată” Ungariei fasciste de doi dictatori demenți, i-am numit pe Hitler și Mussolini, prin Dictatul de la Viena din 1940. Au fost atunci ghetoizați 164.000 de oameni și trimiși în lagărele morții Auschwitz–Birkenau. Au fost uciși 135.000 pentru „vina” de a fi evrei. A fost apogeul unei acțiuni de epurare etnică globală concepută de guvernele ungare legitimate de Miklós Horthy, care începuse cu patru ani înainte prin uciderea a 1100 de români și alungarea a 220.000 de români de pe pământul lor natal.
Iar acum să ne închipuim că, în 1920, în micul palat de la Trianon, contele Ápponyi, șeful diplomației ungare, ar fi reușit să convingă prin false hărții și statistici că, în ciuda hotărârii Marii Adunări de la Alba Iulia, Transilvania trebuie atribuită Ungariei. Numărul victimelor din rândul evreilor ar fi fost probabil dublu, iar românii, în cea mai mare, parte ar fi dispărut ca naționalitate.

Revenind la zilele noastre, pierzând în cel de-al Doilea Război Mondial, Ungaria a fost readusă la teritoriul ei etnic, prin hotărârile Tratatului de Pace de la Paris din 1947. Straniu este că, deşi actualele hotare au fost recunoscute din nou în 1947, la Paris, ţinta atacurilor revizioniste a rămas tot Trianonul!
Misterul acestei amnezii deliberate, îşi are, în primul rând, explicaţia în puterea magică a sloganului „Trianon”. Repetat până la exasperare în perioada ofensivei iredentiste, între cele două războaie mondiale, „Trianon” s-a întipărit adânc în conştiinţa naţională ungară. Reluarea lui în prezent, înarmează cauza iredentist-revizionistă cu un atu redutabil. Tactica contează, în acelaşi timp, pe ignoranţa tineretului în materie de istorie și pe alimentarea, cu informaţii eronate, a publicului mondial, care ignoră în linii mari istoria acestei părţi a Europei.
Dezinvoltura cu care este reclamată pe toate căile „nedreptatea” săvârşită în palatul mic de la Trianon se poate constata azi, în Uniunea Europeană, profitându-se de faptul că publicul larg, neavizat, ignoră Pacea de la Paris din 1947, de parcă nici n-ar fi existat un al Doilea Război Mondial pierdut de Ungaria fascistă, război care s-a terminat cu repunerea în drepturi teritoriale a ţărilor cărora li s-au răpit teritorii prin forţă sau prin dictate de către vecinii lor unguri.

1 comentariu

  • Sobru, nepărtinitor, interesant. Nu ştiu cum, pe ce căi, ar trebui să ajungă la tineri, care sunt mai degrabă nepăsători, mulţumiţi cu starea actuală, fără să fie interesaţi de cum s-a ajuns la această stare.

Despre noi

Asociația Anima Fori - Sufletul Cetății s-a născut în anul 2012 din dorința unui mic grup de oameni de condei de a-și pune aptitudinile creatoare în slujba societății și a valorilor umaniste. Dorim să inițiem proiecte cu caracter științific, cultural și social, să sprijinim tineri performeri în evoluția lor și să ne implicăm în construirea unei societăți democratice, o societate bazată pe libertatea de conștiință și de exprimare a tuturor membrilor ei. Prezenta publicație este realizată în colaborare cu Gazeta Românească.

Despre noi

Asociația Anima Fori - Sufletul Cetății s-a născut în anul 2012 din dorința unui mic grup de oameni de condei de a-și pune aptitudinile creatoare în slujba societății și a valorilor umaniste. Dorim să inițiem proiecte cu caracter științific, cultural și social, să sprijinim tineri performeri în evoluția lor și să ne implicăm în construirea unei societăți democratice, o societate bazată pe libertatea de conștiință și de exprimare a tuturor membrilor ei. Prezenta publicație este realizată în colaborare cu Gazeta Românească.