DR. ALEXANDRU GHIȘA: RELAȚIILE ROMÂNO – UNGARE ÎNTRE 1918 – 2018(III)

TRATATUL DE LA TRIANON SEMNAT DE 23 DE STATE

Din perspectivă istorică, în toamna anului 1918 democrația repurtase o victorie asupra monarhiei bicefale, atât la Viena, cât și la Budapesta. Sistemul de tratate de la Versailles nu va face altceva decât să recunoască de jure o situație existentă de facto – disoluția Imperiului Austro-Ungar. Acesta este statul ”imperial și regal” care s-a destrămat la 1918. Tratatul de pace între Puterile aliate și asociate cu Austria, semnat la 10 septembrie 1919, la Saint Germain-en-Laye, iar de România și Regatul Sârbilor, Croaților și Slovenilor cu trei luni mai târziu, la 10 decembrie 1919, a confirmat desființarea Austro-Ungariei. Prin acest tratat, Austria este recunoscută ca stat republican, independent și suveran, Puterile aliate și asociate anunțând că vor relua relațiile diplomatice cu Republica Austria. Prin tratat, a fost modificată denumirea statului – din Republica Austria Germană în Republica Austria – pentru a evita orice înrudire cu Germania, dar și pentru a sublinia continuitatea Austriei față de jumătatea apuseană a Austro-Ungariei, făcând-o responsabilă pentru războiul mondial.
În aceeași notă se încheie la 4 iunie 1920, la Trianon, Tratatul de pace cu Ungaria, recunoscută ca stat independent și suveran, dar, în deplină continuitate cu partea răsăriteană a Austro-Ungariei, este și ea făcută responsabilă pentru războiul mondial. TRATATUL DE LA TRIANON A FOST SEMNAT DE 23 DE STATE – DE O PARTE UNGARIA, IAR DE CEALALTĂ PARTE 11 STATE DIN EUROPA, PUTERILE ALIATE ȘI ASOCIATE, PRINTRE CARE ROMÂNIA ȘI CELE TREI STATE NOI – POLONIA, CEHOSLOVACIA, REGATUL SÂRBO-CROATO-SLOVEN – ȘI 12 EXTRA-EUROPENE: SUA, CANADA, AUSTRALIA, NOUA ZEELANDĂ, UNIUNEA SUD-AFRICANĂ, INDIA, JAPONIA, CHINA, CUBA, NICARAGUA, PANAMA ȘI SIAM . Tratatul a fost semnat din partea României de Nicolae Titulescu, fost ministru și dr. Ion Cantacuzino, ministru de stat, iar din partea Ungariei, Ágoston Bernárd, ministrul Muncii și Ocrotirii Sociale și Alfred Drasche-Lázár de Thorda, trimis extraordinar și ministru plenipotențiar.

TRATATUL DE LA TRIANON NU A FOST UN TRATAT ÎNTRE UNGARIA ȘI ROMÂNIA, CI UN TRATAT ÎNTRE UNGARIA ȘI RESTUL LUMII.


Reglementarea prin el a contenciosului între România și Ungaria este important pentru ambele state, dar ocupă un loc restrâns în ansamblul tratatului. Tratatul consacră în preambul încetarea existenței Austro-Ungariei și recunoaște, prin art. 73, Ungaria, ca stat independent. Prin urmare, Tratatul de la Trianon este actul de naștere a Ungariei moderne, ca stat independent și suveran, ca subiect distinct de drept internațional. De asemenea, tratatul stipulează că odată cu intrarea în vigoare încetează starea de război și Puterile aliate și asociate pot stabili relații oficiale cu Ungaria.

Prin art. 27 au fost fixate frontierele Ungariei cu Austria, cu statul Sârbo-Croato-Sloven, cu Cehoslovacia și cu România. Prin prevederile acestui articol a fost legalizată desprinderea de Austro-Ungaria și nu de Ungaria, a teritoriilor locuite în majoritate de români – Transilvania, Banat, Crișana și Maramureș. Art.29 precizează că frontierele urmau a fi trasate pe teren de Comisii de delimitare, cu deplină putere de a determina liniile cele mai exacte, în funcție de hotarele administrative și interesele economice locale.

Faptul că frontierele Ungariei au fost bine trasate este demonstrat de viabilitatea lor în timp. Astfel, dintre toate statele din centrul Europei, Ungaria se afla într-o poziție singulară prin faptul că la adresa sa nu formulau pretenții teritoriale nici cele două mari puteri din acest areal geopolitic, Germania și Uniunea Sovietică și nici unul din statele vecine – Austria, Cehoslovacia, România sau Iugoslavia. Drept consecință, Ungaria nu a perceput nici o amenințare militară iminentă sau periculoasă la adresa teritoriului ori a suveranității sale.

Tratatul de la Trianon a fost ratificat de Parlamentul României la 17 august (Senatul) și 26 august 1920 (Camera Deputaților). Parlamentul Ungariei a ratificat tratatul la 14 noiembrie 1920. Instrumentele de ratificare au fost depuse la Paris de guvernul român la 4 septembrie 1920, iar de guvernul ungar la 23 martie 1921. Tratatul de pace cu Ungaria a intrat în vigoare la 26 iulie 1921, după ce în prealabil fusese ratificat și de către alte state semnatare .

TEXTUL INTEGRAL poate fi descărcat aici (format PDF).

Adaugă un comentariu

Despre noi

Asociația Anima Fori - Sufletul Cetății s-a născut în anul 2012 din dorința unui mic grup de oameni de condei de a-și pune aptitudinile creatoare în slujba societății și a valorilor umaniste. Dorim să inițiem proiecte cu caracter științific, cultural și social, să sprijinim tineri performeri în evoluția lor și să ne implicăm în construirea unei societăți democratice, o societate bazată pe libertatea de conștiință și de exprimare a tuturor membrilor ei. Prezenta publicație este realizată în colaborare cu Gazeta Românească.

Despre noi

Asociația Anima Fori - Sufletul Cetății s-a născut în anul 2012 din dorința unui mic grup de oameni de condei de a-și pune aptitudinile creatoare în slujba societății și a valorilor umaniste. Dorim să inițiem proiecte cu caracter științific, cultural și social, să sprijinim tineri performeri în evoluția lor și să ne implicăm în construirea unei societăți democratice, o societate bazată pe libertatea de conștiință și de exprimare a tuturor membrilor ei. Prezenta publicație este realizată în colaborare cu Gazeta Românească.