Discuții româno-ucrainene privind impulsionarea activității Comisiei interguvernamentale mixte privind protecția drepturilor persoanelor aparținând minorităților naționale

10.07.2020

Secretarul de stat pentru afaceri strategice Dan Neculăescu, co-președinte al părții române a Comisiei interguvernamentale mixte româno-ucrainene privind protecția drepturilor persoanelor aparținând minorităților naționale, a avut astăzi, 10 iulie 2020, o videoconferință cu Svitlana Fomenko, ministru adjunct pentru integrare europeană în cadrul Ministerului Culturii și Politicii Informaționale din Ucraina, co-președinte al părții ucrainene a Comisiei.

Discuțiile dintre cei doi co-președinți au avut loc ca urmare a convorbirilor telefonice repetate purtate în perioada martie-iunie 2020 între miniștrii de externe român și ucrainean, Bogdan Aurescu și Dmytro Kuleba. În cadrul acestor convorbiri telefonice, cei doi miniștri au convenit, la propunerea părții române, să fie reluată activitatea Comisiei și, în acest scop, să aibă loc discuții la nivelul co-secretarilor și co-președinților Comisiei. Ministerul Afacerilor Externe reamintește că în cadrul convorbirilor dintre cei doi miniștri au fost abordate și aspecte relevante privind dreptul la educație în limba română al persoanelor aparținând minorității române din Ucraina, precum și alte teme de interes circumscrise problematicii protejării drepturilor persoanelor aparținând minorității române, inclusiv în contextul reformei administrative din țara vecină.

Discuțiile de astăzi la nivelul co-președinților Comisiei au vizat continuarea și aprofundarea convorbirilor dintre cei doi miniștri pe teme de interes circumscrise problematicii protejării drepturilor persoanelor aparținând minorității române din Ucraina și, respectiv, minorității ucrainene din România, fiind realizată după derularea discuției la nivel de co-secretari ai Comisiei care a avut loc săptămâna trecută.

Cu acest prilej, co-președintele român a reiterat necesitatea reluării cât mai rapide a lucrărilor Comisiei și a reiterat disponibilitatea părții române de a se angaja într-un dialog constructiv și de a conferi consecvență activității acestui mecanism, la toate nivelurile de lucru.

În cadrul discuției, secretarul de stat Dan Neculăescu a subliniat că România urmărește aplicarea deplină a normelor şi standardelor internaționale relevante în domeniul protecției drepturilor persoanelor aparținând minorităților naționale în vederea respectării și promovării identității etnice, culturale, lingvistice şi religioase a persoanelor aparținând minorității române din Ucraina şi a persoanelor aparținând minorității ucrainene din România. De asemenea, a reiterat importanța deosebită a consultării etnicilor români din Ucraina cu privire la toate deciziile care au implicații majore asupra acestora, inclusiv în ceea ce privește reforma administrativ-teritorială din Ucraina.

La rândul său, ministrul adjunct Svitlana Fomenko a evidențiat determinarea părții ucrainene de a coopera cu partea română în vederea identificării de soluții durabile menite să răspundă preocupărilor persoanelor aparținând minorității române din Ucraina.

Informații suplimentare

Comisia interguvernamentală mixtă româno-ucraineană privind protecția drepturilor persoanelor minorităților naționale a fost instituită în baza prevederilor articolului 13 al Tratatului cu privire la relaţiile de bună vecinătate şi cooperare între România şi Ucraina, semnat la 2 iunie 1997. Acesta este principalul cadru bilateral de consultare și colaborare în vederea îndeplinirii angajamentelor asumate de cele două state în ceea ce priveşte menţinerea şi dezvoltarea identităţii etnice, lingvistice, religioase şi culturale a persoanelor aparținând minorităţii române din Ucraina şi a persoanelor aparținând minorităţii ucrainene din România.

Comisia are întruniri organizate alternativ în România și în Ucraina, anual. Până în prezent au avut loc șapte sesiuni: 10-12 noiembrie 1998 (Bucureşti), 25-26 noiembrie 1999 (Kiev), 17-18 mai 2001 (Bucureşti), octombrie – decembrie 2002 (la Bucureşti, respectiv Cernăuţi), noiembrie 2006 (Bucureşti), septembrie 2017 (Kiev), decembrie 2018 (București).

Adaugă un comentariu

Despre noi

Asociația Anima Fori - Sufletul Cetății s-a născut în anul 2012 din dorința unui mic grup de oameni de condei de a-și pune aptitudinile creatoare în slujba societății și a valorilor umaniste. Dorim să inițiem proiecte cu caracter științific, cultural și social, să sprijinim tineri performeri în evoluția lor și să ne implicăm în construirea unei societăți democratice, o societate bazată pe libertatea de conștiință și de exprimare a tuturor membrilor ei. Prezenta publicație este realizată în colaborare cu Gazeta Românească.

Despre noi

Asociația Anima Fori - Sufletul Cetății s-a născut în anul 2012 din dorința unui mic grup de oameni de condei de a-și pune aptitudinile creatoare în slujba societății și a valorilor umaniste. Dorim să inițiem proiecte cu caracter științific, cultural și social, să sprijinim tineri performeri în evoluția lor și să ne implicăm în construirea unei societăți democratice, o societate bazată pe libertatea de conștiință și de exprimare a tuturor membrilor ei. Prezenta publicație este realizată în colaborare cu Gazeta Românească.