Dr. Ioan Lăcătuşu: „Viața publică din Sfântu Gheorghe – Covasna (1919-1989)”

Volumul „Viața publică din Sfântu Gheorghe – Covasna (1919-1989). Cronologie”- este o importantă apariție editorială semnată de dr. Ioan Lăcătușu, arhivist, personalitate marcantă a comunității covăsnene.

Lucrarea face parte din colecția „Centenarul Marii Uniri (1918-2018)”, apărută la Editura „Eurocarpatica” și prezintă, în aproape 700 de pagini, aspecte ale vieții publice din Sfântu Gheorghe, din perioada 1 ianuarie 1919 – 31 august 1940, din perioada administrației horthyste și a consecințelor sale (8 septembrie 1940 – 6 martie 1945) și din perioada comunistă (6 martie 1945 – 31 decembrie 1989). Volumul cuprinde și o serie de anexe valoroase, ce prezintă fonduri arhivistice ale unor creatori și deținători de documente din Sfântu Gheorghe aflate în păstrare la Arhivele Naționale Covasna, fragmente din volume, studii și articole referitoare la viața publică din Sfântu Gheorghe, județul Covasna, din perioada 1919-1989, semnate de Ioan Lăcătușu, trimiteri la cărți și publicații referitoare la istoria orașului Sfântu Gheorghe sau tipărite în Sfântu Gheorghe (1919-1989) aflate în evidența Bibliotecii documentare a Arhivelor Naționale Covasna, aspecte privind populația orașului Sfântu Gheorghe, după etnia și confesiunea locuitorilor, la recensămintele din anii 1850-1992.

„În programul manifestărilor consacrate aniversării Centenarului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918 se înscrie și editarea volumului <>. Redactat pe baza unei ample documentări, volumul menționat prezintă numeroase informații despre o problematică cuprinzătoare, referitoare la evoluția orașului Sfântu Gheorghe în perioada 1919-1989 (…). Informațiile referitoare la viața publică din Sfântu Gheorghe din perioada 1919-1989 sunt redate cronologic, cu descrierea pe scurt a evenimentelor și indicarea sursei. Acestea se referă la o paletă foarte bogată de probleme administrative, economice, politice și culturale, respectiv: evoluția populației, mișcarea naturală și migratorie a acesteia, structura etnică, socială și confesională a locuitorilor, administrația publică locală, viața politică, civică, culturală, confesională, instituțiile de învățământ, cultură, sănătate, mass-media, finanțe, bănci, industrie, prestări servicii, transport, asistență socială, unități militare și de ordine publică, sport și timp liber, urbanism și gospodărirea teritoriului, patrimoniu, monumente de for public, personalități, evenimente, dezastre naturale, fapte diverse etc.”- a transmis dr. Ioan Lăcătușu, în preambulul volumului.

Potrivit acestuia, „sunt prezentate succint informații despre personalitățile locale (este reconstituit șirul prefecților, primarilor, parlamentarilor, conducătorilor principalelor instituții publice etc.), despre prezența marilor personalități ale vieții publice românești și maghiare în Sfântu Gheorghe, participarea reprezentanților orașului la viața națională românească, dar și date despre anumite fapte, întâmplări, evenimente, aparent <>, dar care au semnificația lor pentru reconstituirea vieții cotidiene, a stării de spirit și a mentalităților colective, într-o anumită perioadă istorică. Paginile lucrării evocă și principalele dimensiuni ale conviețuirii interetnice româno-maghiare, cu specificul fiecărei perioade istorice, cu momentele de conviețuire pașnică și de dezvoltare și transformare a orașului într-o așezare urbană modernă, integrată organic în viața politică, economică, socială și culturală a României, dar și momentele de maximă intoleranță față de români, din anii ce au urmat Dictatului de la Viena și din timpul Regiunii Autonome Maghiare.”

Autorul precizează că majoritatea textelor au fost publicate în presa locală din județul Covasna, în cotidienele „Cuvântul Nou” și „Mesagerul de Covasna” și în bilunarul „Condeiul ardelean”, din perioada 1990-2017, dar și în unele lucrări, studii și articole referitoare la orașul Sfântu Gheorghe și județul Treiscaune, azi Covasna.

„Volumul nu și-a propus să realizeze o prezentare exhaustivă a vieții publice a orașului Sfântu Gheorghe din perioada 1919-1989, ci doar să prezinte principalele repere ale istoriei locale, așa cum sunt acestea redate în documentele vremii, și să faciliteze realizarea cercetărilor viitoare, inclusiv pentru perioada de după 1990 și până în prezent. Prin editarea volumului în preajma aniversării Centenarului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918, s-a urmărit introducerea în circuitul public a informațiilor, majoritatea inedite, rezultate în urma inventarierii fondurilor arhivistice Primăria orașului Sfântu Gheorghe, Prefectura județului Treiscaune (parțial) și a altor fonduri și colecții arhivistice aflate în păstrare la Arhivele Naționale Covasna și în Arhiva Centrului Ecleziastic de Documentare <>, precum și a informațiilor publicate, în principal, în anuarele Angvstia, Acta Carpatica și în alte lucrări apărute la editurile Eurocarpatica, a Centrului European de Studii Covasna-Harghita, Angvstia, a Muzeului Național al Carpaților Răsăriteni și Grai Românesc, a Episcopiei Ortodoxe a Covasnei și Harghitei. Având în vedere numărul mare al lucrărilor în limba maghiară dedicate istoriei orașului Sfântu Gheorghe și fostului județ Treiscaune, azi Covasna, și lipsa unor asemenea lucrări în limba română, am acordat un spațiu mai mare informațiilor referitoare la românii, maghiarii și alte etnii din orașul Sfântu Gheorghe, județul Treiscaune, azi Covasna, și la relațiile acestora cu românii din celelalte zone ale țării, prin valorificarea științifică a surselor documentare românești.” – a transmis dr. Ioan Lăcătușu.

Acesta a transmis mulțumiri celor care au contribuit la realizarea proiectului editorial:

„Acum, la finalizarea acestui proiect editorial, se cuvine să aducem sincere mulțumiri foștilor colegi de la Arhivele Naționale Covasna, inclusiv celor trecuți în eternitate, pentru tot ceea ce au făcut și fac pentru păstrarea tezaurului arhivistic covăsnean, Presfințitului părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, pentru redactarea Cuvântului de binecuvântare, generoșilor parteneri din cadrul Societății de arhivare Ștefadina din București, pentru sprijinul acordat prelucrării arhivistice a documentelor aflate în păstrare la Centrul Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan”, istoricului Vasile Lechințan și profesorului Vasile Stancu, care au lecturat volumul cu acribia specifică cercetătorilor avizați, formulând și sugestii pentru structurarea și definitivarea textului. Gratitudine se cuvine și colegilor Erich-Mihail Broanăr și Florentina Teacă, statornici prieteni care au asigurat tehnoredactarea, respectiv corectarea lucrării, și tuturor celor care au contribuit la editarea acesteia. Nădăjduim că lucrarea va constitui o necesară sursă documentară pentru perioada de referință, atât pentru specialiști, cât și pentru toți iubitorii istoriei acestor binecuvântate locuri din inima României și va contribui la înlăturarea unor clișee și prejudecăți referitoare la caracterul monoetnic maghiar al orașului Sfântu Gheorghe. Numai printr-o cercetare asiduă și onestă se ajunge la cunoașterea adevărului despre istoria acestei frumoase așezări din inima României, reflectată cu acuratețe și cu farmecul și culoarea epocii în aceste pagini cuprinzând o perioadă importantă a secolului al XX-lea.”- a transmis dr. Ioan Lăcătușu.

Volumul, apărut cu binecuvântarea Preasfințitului Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, este prefațat de dr. Vasile Lechințan și are postfața semnată de prof. Vasile Stancu.

„Trecutul unei comunităţi umane, cu valorile ei istorice, culturale, de atitudine, de civilizaţie în general, este deosebit de pasionant, mai ales când rezultatele cercetărilor aduc elemente remarcabile care să reconstituie viaţa comunitară, luând în considerare aspecte inedite şi interesante, chiar dacă unele par de o mai mică sau o mai mare importanţă, dar atestă existenţa unei societăţi cu o individualitate aparte, croită de parcursul ei istoric specific. Sigur că de la o cronologie aşteptăm ca autorul să stabilească cele mai relevante evenimente, cele mai specifice categorii ale existenţei comunităţii, o paletă largă de teme, de fapte şi de fenomene care s-au produs în timp, pentru că numai aşa putem evalua trecutul ei istoric. Autorul, dr. Ioan Lăcătuşu, în cronologia municipiului Sfântu Gheorghe, întinsă pe o perioadă de 80 de ani (1919-1989), bine delimitată pe perioade ale evoluţiei social-politice a urbei de pe Olt, din inima României, realizează o primă variantă a parcursului istoric al acestei comunităţi, deoarece sursele de informaţie pentru un astfel de demers sunt practic imense. Această cronologie reuşeşte, însă, performanţa de a da o diagnoză, o imagine veridică a istoriei acestei importante localităţi, reşedinţa judeţului Covasna.”- arată dr. Vasile Lechițan, în prefața volumului.

La rândul său, profesorul Vasile Stancu menționează: „Această istorie în date a orașului Sfântu Gheorghe devine astfel un instrument util de lucru destinat să servească deopotrivă specialiștilor cât și oricărui iubitor al adevărului istoric, la găsirea rapidă a celor mai semnificative fapte ale istoriei comunității românești, a întregii comunități a urbei sângheorghene, însoțite de succinte lămuriri asupra acestor evenimente”.

Lansarea va fi organizată în perioada următoare, data exactă a evenimentului urmând a fi comunicată în ediții următoare ale ziarului „Mesagerul de Covasna”.

Ana Ciorici Costache
Preluat din Mesagerul Harghitei

Adaugă un comentariu

Despre noi

Asociația Anima Fori - Sufletul Cetății s-a născut în anul 2012 din dorința unui mic grup de oameni de condei de a-și pune aptitudinile creatoare în slujba societății și a valorilor umaniste. Dorim să inițiem proiecte cu caracter științific, cultural și social, să sprijinim tineri performeri în evoluția lor și să ne implicăm în construirea unei societăți democratice, o societate bazată pe libertatea de conștiință și de exprimare a tuturor membrilor ei. Prezenta publicație este realizată în colaborare cu Gazeta Românească.

Despre noi

Asociația Anima Fori - Sufletul Cetății s-a născut în anul 2012 din dorința unui mic grup de oameni de condei de a-și pune aptitudinile creatoare în slujba societății și a valorilor umaniste. Dorim să inițiem proiecte cu caracter științific, cultural și social, să sprijinim tineri performeri în evoluția lor și să ne implicăm în construirea unei societăți democratice, o societate bazată pe libertatea de conștiință și de exprimare a tuturor membrilor ei. Prezenta publicație este realizată în colaborare cu Gazeta Românească.