FORUMUL CIVIC AL ROMÂNILOR DIN COVASNA, HARGHITA ȘI MUREȘ: DORINȚELE NOASTRE

Consiliul Director al FORUMULUI CIVIC AL ROMÂNILOR DIN COVASNA, HARGHITA ȘI MUREȘ (FCRCHM) și Consiliul Director al Centrului European de Studii Covasna-Harghita (CESCH) a organizat ediția a III-a a reuniunii cu tema ROMÂNI PENTRU ROMÂNI. Manifestarea a avut loc la Muzeul Spiritualității Românești de la Catedrala Ortodoxă – Paraclis Episcopal din Sfântu Gheorghe, în ziua de 14 martie 2021, Ziua solidarității românilor de pretutindeni cu românii din Covasna, Harghita și Mureș.
În urma dezbaterilor purtate pe marginea materialelor prezentate și a propunerilor formulate, s-a adoptat în unanimitate documentul intitulat „DORINȚELE NOASTRE”, document care cuprinde următoarele deziderate:
Dorim urgentarea elaborării unei strategii pentru combaterea proiectelor autonomiste promovate de conducerile formaţiunilor politice şi civice maghiare, cu sprijinul Budapestei; dorim stoparea instaurării definitive a stării de co-suveranitate cu Ungaria a nostalgicului „ţinut secuiesc”; dorim o convieţuire interetnică normală, într-un areal multietnic şi pluriconfesional, şi nu într-o enclavă etnică;
Dorim ca Parlamentul şi Guvernul României să găsească modalităţile adecvate de aplicare a prevederilor Memorandum-ului explicativ al Recomandării 1201 a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, care precizează că „drepturile protejate în acest protocol se aplică tuturor, inclusiv unei etnii majoritare când ea este minoritară într-o regiune a ţării lor”.
Dorim ca ţara să se raporteze altfel la noi. Nu cerem privilegii, dorim să se elimine discriminările, dorim să ne simţim acasă, aici, la izvoarele Mureşului şi Oltului, aici, în curbura Carpaţilor; dorim ca tinerii noştri, copiii şi nepoţii noştri, să aibă perspective, să se realizeze aici şi nu în altă parte; Dorim ca Parlamentul şi Guvernul României să sprijine funcționarea normală a principalelor noastre instituții identitare: Biserica, învățământul și cultura în limba română
Dorim asigurarea respectării statutului limbii române ca limbă oficială în activitatea instituţiilor administraţiei publice locale, inclusiv prin amendarea normelor care aduc atingere acestui statut în teritoriu;
Dorim adoptarea unei legi care să permită îndreptarea abuzurilor care au avut loc privind retrocedarea ilegală a unor proprietăţi agricole, forestiere şi imobiliare din Transilvania;
Dorim sprijin financiar acordat de la bugetul central pentru susținerea presei scrise și audiovizuale în limba română din județele Covasna, Harghita și Mureș;
Dorim sprijin mediatic, inclusiv pe rețelele de socializare pentru cunoașterea problemelor cu care se confruntă românii din Arcul Intracarpatic;
Dorim să fie stimulate în continuare modalităţile pragmatice de solidaritate a românilor din întreg spaţiul românesc faţă de românii din judeţele Covasna, Harghita şi Mureş;
Dorim îmbunătăţirea comunicării cu parlamentarii şi europarlamentarii români, având ca obiectiv cunoaşterea de către aceştia a configuraţiei reale a convieţuirii interetnice din judeţele Covasna, Harghita şi Mureş şi sprijinirea normalizării acesteia;
Dorim continuarea dialogului şi colaborării interetnice şi interconfesionale, în scopul nobil al bunei convieţuiri, al depăşirii neîncrederii, în aşa fel încât să primeze respectul reciproc şi promovarea celor mai bune propuneri şi soluţii pentru progresul comunităţilor locale.

(din Muzeul Catedralei Ortodoxe din Sfântu Gheorghe)

Foto: Irina Airinei

Adaugă un comentariu

Despre noi

Asociația Anima Fori - Sufletul Cetății s-a născut în anul 2012 din dorința unui mic grup de oameni de condei de a-și pune aptitudinile creatoare în slujba societății și a valorilor umaniste. Dorim să inițiem proiecte cu caracter științific, cultural și social, să sprijinim tineri performeri în evoluția lor și să ne implicăm în construirea unei societăți democratice, o societate bazată pe libertatea de conștiință și de exprimare a tuturor membrilor ei. Prezenta publicație este realizată în colaborare cu Gazeta Românească.

Despre noi

Asociația Anima Fori - Sufletul Cetății s-a născut în anul 2012 din dorința unui mic grup de oameni de condei de a-și pune aptitudinile creatoare în slujba societății și a valorilor umaniste. Dorim să inițiem proiecte cu caracter științific, cultural și social, să sprijinim tineri performeri în evoluția lor și să ne implicăm în construirea unei societăți democratice, o societate bazată pe libertatea de conștiință și de exprimare a tuturor membrilor ei. Prezenta publicație este realizată în colaborare cu Gazeta Românească.