Dr.Ioan LĂCĂTUŞU, dr. Vasile LECHINŢAN, dr. Ana DOBREAN, prof. Vasile STANCU: DR. LIVIU BOAR la 70 de ani: LA MULȚI ANI!


Doctor în istorie, obţinut la Universitatea „Babeş –Bolyai” din Cluj Napoca cu teza „Românii din Scaunele Ciuc, Giurgeu şi Cașin în secolul al XIX-lea”, conducător ştiinţific prof.univ.dr. Teodor Pavel, lucrare de referinţă pentru istoria zonei noastre, prietenul Liviu Boar este cunoscut mai întâi ca renumit arhivist, apreciat şi respectat în ţară şi străinătate, având o carieră profesională de peste patru decenii în domeniul arhivistic. Este autorul a zeci de volume şi studii de istorie şi arhivistică. În decursul ultimelor patru decenii, a fondat asociaţii şi publicaţii, a cercetat mii de documente româneşti şi străine, a editat sute de izvoare istorice, a întreţinut relaţii cu colegii de breaslă din ţară şi de peste hotare, într-un cuvânt – ca să-l citez pe colegul şi prietenul Tudor Răţoi – prietenul Liviu Boar are o operă, păstrându-şi intacte deschiderea spre nou şi o remarcabilă tinereţe spirituală.

Când împlinea mai tânăra vârstă de numai 60 de ani, aici, la noi, în Sfântu Gheorghe, i s-a dedicat un volum în colecţia Profesioniştii noştri. În acest mod, Editura Eurocarpatica s-a achitat de onoranta obligaţie de a preţui şi recompensa moral participarea prof. dr. Liviu Boar la realizarea proiectului ştiinţific de anvengură ce îşi propune cercetarea istoriei şi culturii românilor din judeţele Covasna, Harghita şi Mureş şi convieţuirea lor cu secuii, maghiarii şi cu membrii celorlalte etnii trăitoare în arealul sud-estic transilvan, multietnic şi pluriconfesional situat în inima României.

Pe plan civic şi cultural se implică în calitate de membru fondator al Fundaţiei Culturale „Vasile Netea” din Tg. Mureş şi al Asociaţiei Arhiviştilor „David Prodan” Filiala Mureş, apoi ca membru al Despărţământului ASTRA Reghin şi al altor asociaţii culturale.

Valorificând numeroase documente de arhivă, a colaborat la volumul „Minorităţile naţionale din România 1918 -1925”, coordonat împreună cu profesorul Ioan Scurtu. A editat volumul “Despărţământul Reghin al Astrei. Documente 1874-1940”, apoi volumele „Îndrumător în Arhivele Statului. Judeţul Harghita” şi „Anuarul Arhivelor Mureşene”.

Aria tematică a studiilor şi lucrărilor sale este axată în principal pe istoria Transilvaniei şi, în mod deosebit, pe cea a scaunelor secuieşti, cu teme de organizare administrativă, sistem de proprietate, principalele instituţii identitare ale românilor din scaunele secuieşti: biserica, şcoala, cultura, precum ASTRA din Reghinul natal, relaţiile cu Moldova şi Ţara Românească ş.a. Din respect pentru înaintaşii săi, deschizători de drumuri, a redactat studii despre intelectuali precum: protopopul-cărturar Elie Câmpeanu, dr. Eugen Nicoară, dr. Emil A. Dandea, arhivistul Ioan Moldovan ş.a., şi a iniţiat manifestarea dedicată marcării împlinirii a 75 de ani de viaţă de către dr. Ioan Ranca, ilustrul său predecesor la conducerea Arhivelor mureşene.

O constantă a activităţii sale o reprezintă legătura statornică cu Reghinul natal, colaborarea fructuoasă cu instituţiile de învăţământ şi cultură din acest cunoscut oraş transilvan, în mod deosebit cu Biblioteca municipală, la publicaţiile căreia colaborează cu articole în care sunt valorificate ştiinţific documentele referitoare la istoria localităţii şi a întregii zone. Aceleaşi legături de suflet le menţine şi cu melegurile harghitene, cu locurile formării şi afirmării sale profesionale, cu foştii săi elevi şi colegi din învăţământ şi din arhive, cu foştii vecini şi prieteni, deopotrivă români şi maghiari. Colecţiile cotidienelor „Informaţia Harghitei” şi „Harghita Nepe”, din perioada 1980-1990, păstrează în paginile lor articole semnate de tânărul arhivist Liviu Boar, în cadrul unor rubrici permanente destinate valorificării informaţiilor din documentele de arhivă. După 1990, a participat la majoritatea ediţiilor sesiunilor de comunicări ştiinţifice, simpozioanelor şi dezbaterilor organizate la Sf. Gheorghe, Miercurea-Ciuc, Topliţa şi Covasna, prezentând de fiecare dată comunicări valoroase, articole şi studii referitoare la istoria românilor din Arcul Intracarapatic, materiale publicate în anuarele locale „Angvstia”,. „Sangidava” şi „Acta Carpatica”. Pentru această rodnică colaborare a fost distins cu diplome şi medalii din partea Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei şi a primit premiul „I.I. Russu” pentru studiul sud- estului Transilvaniei.

La fel de meritorie este şi activitatea didactică desfăşurată de prof. dr. Liviu Boar, în calitatea sa de cadru didactic universitar la Facultatea de Arhivistică din Bucureşti, la Universitatea „Dimitrie Cantemir” şi la Universitatea „Petru Maior” din Tg. Mureş, unde în prezent este profesor asociat.
La mulţi şi binecuvântaţi ani, dragă prietene Liviu!

(preluat din MESAGERUL DE COVASNA)

Adaugă un comentariu

Despre noi

Asociația Anima Fori - Sufletul Cetății s-a născut în anul 2012 din dorința unui mic grup de oameni de condei de a-și pune aptitudinile creatoare în slujba societății și a valorilor umaniste. Dorim să inițiem proiecte cu caracter științific, cultural și social, să sprijinim tineri performeri în evoluția lor și să ne implicăm în construirea unei societăți democratice, o societate bazată pe libertatea de conștiință și de exprimare a tuturor membrilor ei. Prezenta publicație este realizată în colaborare cu Gazeta Românească.

Despre noi

Asociația Anima Fori - Sufletul Cetății s-a născut în anul 2012 din dorința unui mic grup de oameni de condei de a-și pune aptitudinile creatoare în slujba societății și a valorilor umaniste. Dorim să inițiem proiecte cu caracter științific, cultural și social, să sprijinim tineri performeri în evoluția lor și să ne implicăm în construirea unei societăți democratice, o societate bazată pe libertatea de conștiință și de exprimare a tuturor membrilor ei. Prezenta publicație este realizată în colaborare cu Gazeta Românească.