Trezorier al moștenirii noastre: profesorul doctor LIVIU BOAR


Invitatul afnews: profesorul, arhivistul, istoricul, managerul, publicistul şi liderul civic LIVIU BOAR

Doctor în istorie al Universitatii „Babeş –Bolyai” din Cluj Napoca cu teza „Românii din Scaunele Ciuc, Giurgeu şi Cașin în secolul al XIX-lea”, (conducător ştiinţific fiind prof.univ.dr. Teodor Pavel), lucrare de referinţă pentru istoria zonei, profesorul Liviu Boar este cunoscut mai întâi ca renumit arhivist, apreciat şi respectat în ţară şi străinătate, având o carieră profesională de peste patru decenii în domeniul arhivistic. Este autorul a zeci de volume şi studii de istorie şi arhivistică. În decursul ultimelor patru decenii, a fondat asociaţii şi publicaţii, a cercetat mii de documente româneşti şi străine, a editat sute de izvoare istorice, a întreţinut relaţii cu colegii de breaslă din ţară şi de peste hotare, păstrându-şi intacte deschiderea spre nou şi o remarcabilă tinereţe spirituală.

afnews: Care este rolul Arhivelor Naționale în prezent?

LIVIU BOAR: S-au împlinit 190 de ani de la întemeierea Instituției la 1 Mai 1831, prin intrarea în vigoare a Regulamentului Organic al Țării Românești când se înființează instituția Arhivelor Statului cu rolul de a păstra acele dosare și documente care aveau o valoare istorică deosebită și de patrimoniu. Astfel se pun bazele instituției, una dintre cele mai vechi și care își continuă activitatea timp de aproape 200 de ani. În anul 1996, denumirea a fost schimbată din „Arhivele Statului” în „Arhivele Naționale”, deoarece Arhivele nu mai erau doar ale Statului ci și ale Națiunii prin existența Arhivelor Particulare – prin legea 16, după schimbarea efectuată în anul 1989. Este o instituție centralizată care conservă și valorifică aceste documente. Prin Legea din 1925 (Legea arhivelor statului) se pune accent pe latura de valorificare științifică a documentelor care sunt sursa scrierii istoriei adevărate.

afnews: Puteți defini importanța socială a cercetării arhivistice?

L.B.: Cercetarea științifică este una dintre laturile activității Arhivelor Naționale menite să coordoneze și să gestioneze Fondul Arhivistic Național al României, în care sunt cuprinse documentele cu valoare deosebită și pe care trebuie să le păstrăm și să le transmitem generațiilor viitoare. Așa cum există un Patrimoniu Cultural Național există și un Patrimoniu Arhivistic Național, conform Legii 16. În primul rând, rolul pe care îl are este de a păstra și conserva documentele și de a asigura unele condiții pentru a putea dăinui în timp, mulți ani de aici înainte. Arhivele Naționale sunt cele care conservă și documentele cu valoare practică, necesare activității cetățenilor cum ar fi documente privind drepturile de proprietate. Și, nu în ultimul rând, documente extrem de friabile sunt salvate de la o potențială distrugere, prin intermediul scanării. Arhiviștii sunt cei care valorifică documentele și contribuie la scrierea istoriei pe bază de surse, atât prin studii, cât și prin comunicări.

afnews: Ce noutăți aduce noua legislație arhivistică?

L.B.: Legea din 1996 care reglementează activitatea curentă, este o lege veche la care au apărut modificări și situații noi. Printre noutățile pe care le aduce legea – se face o specificare privind Arhivele publice și cele private.

afnews: Care sunt provocările perioadei pandemice cu care s-au confruntat Arhivele Naționale?

L.B.: Activitatea nu s-a întrerupt, Instituția s-a adaptat condițiilor, au putut lucra de acasă câțiva arhiviști însă nu în toate cazurile. Ghișeele au fost deschise, însă, datorită măsurilor de prevenție, nu s-au putut depune cereri, solicitările fiind transmise prin intermediul poștei digitale (mail) iar timpul de așteptare a fost redus. Activitatea în sălile de curs/studiu unde cercetătorii iau contact direct cu documentul, a fost afectată. În funcție de situația epidemiologică s-au deschis sălile de studiu în conformitate cu respectarea prevederilor legale.

afnews: Care este stadiul digitalizării Arhivelor?

L.B.: În Arhive se depun eforturi deosebite pentru accesarea și salvarea documentelor. Un document, din anul 1800, pe hârtie, de-a lungul timpului a suferit schimbări și manipularea la cercetare poate duce la degradarea documentului. Din anul 1978 s-a trecut la microfilmare, numit fond de asigurare. Cel mai important proiect (Medievalia) cuprinde scanarea tuturor documentelor până la anul 1600, din toate județele, acest proiect a fost în derulare din anul 2014/2016, acestea fiind publicate pe site-ul Arhivelor Naționale pentru a putea fi vizualizate de oricine, iar valoarea totală a proiectului a fost de 3 milioane de lei, bani nerambursabili. Astfel, au fost identificate peste 38.500 de unități arhivistice și aproape 40.000 de documente . O muncă impresionantă de salvare a moștenirii noastre identitare care va continua, fără îndoială.

afnews: Vă mulțumim pentru onoarea pe care ne-ați făcut-o și vă mai așteptăm.

A consemnat Irina Airinei

Adaugă un comentariu

Despre noi

Asociația Anima Fori - Sufletul Cetății s-a născut în anul 2012 din dorința unui mic grup de oameni de condei de a-și pune aptitudinile creatoare în slujba societății și a valorilor umaniste. Dorim să inițiem proiecte cu caracter științific, cultural și social, să sprijinim tineri performeri în evoluția lor și să ne implicăm în construirea unei societăți democratice, o societate bazată pe libertatea de conștiință și de exprimare a tuturor membrilor ei. Prezenta publicație este realizată în colaborare cu Gazeta Românească.

Despre noi

Asociația Anima Fori - Sufletul Cetății s-a născut în anul 2012 din dorința unui mic grup de oameni de condei de a-și pune aptitudinile creatoare în slujba societății și a valorilor umaniste. Dorim să inițiem proiecte cu caracter științific, cultural și social, să sprijinim tineri performeri în evoluția lor și să ne implicăm în construirea unei societăți democratice, o societate bazată pe libertatea de conștiință și de exprimare a tuturor membrilor ei. Prezenta publicație este realizată în colaborare cu Gazeta Românească.