חתימה טובה גמר GMAR HATIMA TOVA !

CARMEN PETRESCU: YOM KIPPUR יום כיפור
15 septembrie 2021 / 10 Tishrei 5782
Ziua Ispășirii

Yom Kippur (Ziua Căinței) are loc pe data de 10 Tișrei și este celebrat de la apus, până în ziua următoare la apus, ca o zi de post (25-27 ore) și rugăciune.
Yom Kippur este cea mai sacră zi a calendarului iudaic, deși Șabatul o întrece ca importanță. Este o zi solemnă, nu o zi a tristeții.
În această zi (doar odată pe an), pe timpul Templului, marele preot, îmbrăcat în veșminte albe, pătrundea în altar până la Sfânta Sfintelor, spațiu de maximă sacralitate, pentru a aduce jertfa de sânge pentru păcatele proprii și pentru cele ale lui Israel. Doi țapi erau sacrificați, unul ars de tot pe altar, iar celălalt era dus în deșert, asupra lui fiind proiectate simbolic toate păcatele poporului. Au loc cinci servicii religioase, care încep cu rugăciunea Kol Nidrei כל נידרי (considerată cea mai profundă rugăciune) și se încheie cu Neila (închiderea porții), se sună din șofar, iar congregația intră într-un an nou.

În acest fel se încheie cele zece zile de rugăciune care au început de Roș Hașana și în care Dumnezeu a analizat faptele fiecăruia, luând hotărârea (scriind) de Yom Kippur, urmând a o semna de Sucot.

Izvoarele biblice ale zilei de Yom Kippur

Numeri cap. 29, 7 „Și în acea zi a celei de-a șaptea luni (Tișrei) să aveți o adunare sfântă și să vă îndurerați sufletele.” Leviticul cap.23, 27-32 și 25, 9, cuprinde porunci biblice de a face penitență în fața Lui Dumnezeu, de a te smeri.
Exod cap. 30, 10 „Aaron va săvârși jertfa de curățire peste coarnele lui o dată pe an; cu sânge din jertfa de curățire cea pentru păcat îl va curăța el o dată pe an; în neamul vostru aceasta este mare sfințenie înaintea Domnului”.
De Yom Kippur fiecare evreu se întâlnește cu Dumnezeu (ziua ispășirii, a pocăinței, a iertării) moment în care își prezintă petiția individuală, cerând iertarea păcatelor.

Iertarea privește două planuri, iertarea cerută de la Dumnezeu, caz în care fiecare individ se raportează direct la Dumnezeu și iertarea cerută de la semenii față de care s-a greșit, situație în care raportul este de la om la om, cel care a greșit trebuie să ceară iertare de la cel față de care a greșit, iar acordarea iertării revine celui față de care s-a greșit.

De asemenea, nu trebuie să încalci deliberat poruncile biblice în speranța că vei fi iertat de Yom Kippur.
Iudaismul consideră că singura zi din an în care Satan nu lucrează este ziua de Yom Kippur, deoarece „în Ghematria (știința calculelor iudaice, ce transformă literele în numere), cuvântul Satan poartă numărul 364. Și, cum zilele anului sunt 365, e clar că într-una din zile (și la fel de clar, acea zi e Yom Kippur) Satan nu lucrează, deci putem scăpa fără probleme de influența lui.” Meron, Ben Gabriel, „Straie de zile mari”. Povestea sărbătorilor evreiești Postul de Yom Kippur este singurul dintre posturile evreiești care nu se amână atunci când cade într-o zi de Șabat.

Smerenia a fost interpretată de înțelepți, în principal, ca abținere de la mâncare și băutură. Adevăratul post, așa cum au gândit profeții, este „o inimă căită și smerită”, „ruperea lanțurilor nedreptății”.

În ce privește penitența, aceasta presupune trei acte, care, împreună au rolul de a ușura omul de povara păcatelor: „recunoașterea nelegiuirilor; exprimarea remușcărilor printr-un proces de confesare și ispășirea în fața Lui Dumnezeu spre a obține iertarea.”

Ultima masă înainte de sărbătoare se numește „Seudah Hamafseket”, iar Talmul-ul spune că cel care ia parte la această masă este considerat că a postit două zile. Înainte de a se aprinde lumânările de sărbătoare, se aprinde o flacără a amintirii, care va arde toată ziua.

Albul, simbol al purității și iertării este folosit, ca și de Roș Hașana, astfel că atât Chivotul cât și Sulurile Legii sunt împodobite cu o perdea albă, pupitrul de lectură, restul mobilierului sunt drapate în alb.

Interdicțiile de Șabat sunt valabile și de Yom Kippur, existând în plus obligația de a posti (abținerea de la mâncare și băutură), interdicția de a te spăla (cu excepția ochilor și a degetelor), de a purta încălțăminte de piele, de a unge trupul cu loțiuni, de a avea relații intime).

חתימה טובה גמר GMAR HATIMA TOVA este urarea, reprezentând perioada încheierii rugăciunilor, în această zi se închide cartea pentru judecata faptelor.
Nu se mai cere Lui Dumnezeu să înscrie pe fiecare în Cartea Vieții ci să pecetluiască o soartă favorabilă, se sună din șofar pentru a se indica sfârșitul postului, iar credincioșii spun: La anul la Ierusalim.
בשנה הבאה בירושלים הבנויה
Există obiceiul ca, îndată după terminarea postului, să se înceapă construirea de suca.

Adaugă un comentariu

Despre noi

Asociația Anima Fori - Sufletul Cetății s-a născut în anul 2012 din dorința unui mic grup de oameni de condei de a-și pune aptitudinile creatoare în slujba societății și a valorilor umaniste. Dorim să inițiem proiecte cu caracter științific, cultural și social, să sprijinim tineri performeri în evoluția lor și să ne implicăm în construirea unei societăți democratice, o societate bazată pe libertatea de conștiință și de exprimare a tuturor membrilor ei. Prezenta publicație este realizată în colaborare cu Gazeta Românească.

Despre noi

Asociația Anima Fori - Sufletul Cetății s-a născut în anul 2012 din dorința unui mic grup de oameni de condei de a-și pune aptitudinile creatoare în slujba societății și a valorilor umaniste. Dorim să inițiem proiecte cu caracter științific, cultural și social, să sprijinim tineri performeri în evoluția lor și să ne implicăm în construirea unei societăți democratice, o societate bazată pe libertatea de conștiință și de exprimare a tuturor membrilor ei. Prezenta publicație este realizată în colaborare cu Gazeta Românească.