DR. IOAN LĂCĂTUȘU: La 20 de ani de la înființarea Asociației Romano-Catolicilor „Dumitru Mărtinaș” – Bacău

În ziua de 17 septembrie 2021, municipiul Bacău a găzduit o manifestare cultural-științifică de prestigiu dedicată împlinirii a 20 de ani de la înființarea Asociației Romano-Catolicilor „Dumitru Mărtinaș”. Manifestarea a debutat cu un moment comemorativ la bustul profesorului Dumitru Mărtinaș și a continuat la Ateneul din Bacău cu un colocviu, în cadrul căruia au rostit alocuțiuni personalității ale vieții cultural-științifice și oficialități ecleziastice și laice, locale și centrale. Intervențiile din cadrul colocviului au fost moderate de prof. Vilică Munteanu, fost director al Arhivelor Naționale Bacău, colaborator statornic al Asociației omagiate.

La început, inginerul Gheorghe Bejan, președintele Asociației Romano-Catolicilor „Dumitru Mărtinaș” a prezentat o sinteză din cronica activităților asociației în cei 20 de ani de la înființare. În acest context au fost trecute în revistă: manifestările științifice și culturale, lansările de cărți, interviurile și proiectele inițiate sau derulate împreună cu diverși colaboratori; participări la congrese, conferințe, sesiuni științifice, simpozioane, mese rotunde, colocvii, reuniuni, dezbateri unde s-au prezentat teme privitoare la catolicii din Moldova; comunicate ale asociației; alocuțiuni, comunicări, articole de presă privind activitatea acesteia precum și alte manifestări din domeniile social, civic, cultural și spiritual desfășurare în spațiul public al județelor din Moldova și din întreaga țară.

În continuarea dezbaterilor au fost prezentate următoarele alocuțiuni: P.S. Petru GHERGHEL, episcop emerit al Diecezei Romano-Catolice de Iași „La ceas de aducere aminte. Cinste Înaintașilor noștri!”; P.S. Iosif PĂULEȚ, episcop al Diecezei Romano-Catolice de Iași „Cuvânt de binecuvântare la ceas aniversar”; I.P.S. Aurel PERCĂ, arhiepiscop mitropolit al Arhidiecezei Romano-Catolice de București: „Cuvânt de salut la ceas aniversar”; Pr.dr. Petru CIOBANU, cancelar al Diecezei Romano-Catolice de Chișinău: „Cuvânt de salut la ceas aniversar din partea P.S. Anton COȘA ,episcop al Diecezei Romano-Catolice de Chișinău”. Au mai rostit alocuțiuni: Pr. Dr. Ștefan LUPU, rector al Institutului Teologic Romano-Catolic Iași, dr. Ioan LĂCĂTUȘU, director științific al Centrului European de Studii Covasna-Harghita, profesor Vilică MUNTEANU, președinte al Asociației Arhiviștilor Bacău, Prof. univ. dr. Ioan DĂNILĂ, Universitatea Bacău, Pr. Dr. Florin ȚUSCANU – Asociația ”Visarion Puiu” Roman, Prof. Cecilia MOLDOVAN, vicepreședinte al Asociației ”Dumitru Mărtinaș”, senator Sebastian CERNIC ș.a. Domnul Constantin Scripeț a prezentat cuvântul domnului Valentin IVANCEA, președintele Consiliului Județean Bacău.

Vorbitorii au pus în evidență importanța înființării acum 20 de ani a Asociației „Dumitru Mărtinaș” și au adus cuvinte de apreciere la adresa activității rodnice desfășurate în cele două decenii de existență, sub conducerea Consiliului Director, în fruntea căruia s-a aflat ing. Gheorghe Bejan și prof. dr.Anton Coșa. Au fost reliefate relațiile de colaborare și sprijin statornicite cu Episcopia Romano Catolică de Iași și cu partenerii strategici – Arhivele Naționale Bacău și Centrul European de Studii Covasna – Harghita. Nu au fost ocolite greutățile întâmpinate, lipsa susținerii financiare din partea administrației publice locale și centrale a proiectelor care își propun să contracareze presiunile făcute de instituții și asociații maghiare, cu sprijinul Budapestei, pentru deturnarea credincioșilor romano catolici din Moldova, de la identitatea românească. Au fost prezentate exemple de bună practică referitoare la îmbunătățirea organizării comunitare, stimularea solidarității românilor de pretutindeni cu românii catolici din Moldova și solicitarea cofinanțării principalelor proiecte de la bugetul central al statului. Atât înalții ierarhi prezenți cât și ceilalți vorbitori au accentuat adevărul privind originea românească a credincioșilor romano catolici din Moldova.

Programul manifestărilor a cuprins și lansarea volumelor: „Comunitățile catolice din Moldova. Repertoriul enciclopedic ilustrat”, de Anton COȘA, Editura Magic Print Onești, 2021, 525 pagini și „Asociația Romano-Catolicilor „Dumitru Mărtinaș” la 20 de ani”, de Anton COȘA și Daniel FRÂNCU, Editura Magic Print Onești, 2021, 247 pagini.

Volumul „Comunități catolice din Moldova. Repertoriul enciclopedic ilustrat” este editat sub egida Departamentului de Cercetare Istorică din cadrul Episcopiei Romano-Catolice de Iași cu sprijinul Muzeului de Istorie Bacău și a Asociației Romano-Catolicilor „Dumitru Mărtinaș” Bacău. Volumul, de o valoare excepțională, reprezintă un corolar, o încununare a activității de cercetare a eruditului istoric Anton COȘA, cunoscut pentru acribia sa și pentru întreaga operă destinată comunităților catolice din Moldova. Pentru valoarea sa deosebită, lucrarea merită să fie tradusă într-o limbă de circulație internațională și postată pe platforma unei biblioteci digitale.

În încheierea manifestării au fost înmânate diplome de onoare și medalii aniversare, „Cu prilejul împlinirii a 20 de ani de la înființarea asociației, pentru contribuția adusă la promovarea valorilor culturale ce definesc identitatea romano catolicilor din Moldova”. Manifestarea a prilejuit o analiză, în parametri pragmatici și realiști ai activității Asociației, în primele două decenii de existență și jalonarea principalelor direcții prioritare de activitate, pentru perioada următoare, actualizate la schimbările care au loc în societatea românească contemporană și pe plan european și mondial.

În programul manifestărilor cultural-științifice dedicate aniversării a 20 de ani de la înființarea Asociației Romano-Catolicilor „Dumitru Mărtinaș” Bacău, 17 septembrie 2021, din partea Centrului European de Studii Covasna-Harghita a fost prezentată comunicarea Asociația Romano-Catolicilor din Moldova „Dumitru Mărtinaș” – un partener strategic al Centrului European de Studii Covasna-Harghita, parteneriat care va continua și în anii viitori, făcând parte din proiectul „Solidaritatea versanților”, constituind o adevărată „autostradă culturală” între frații români ardeleni și moldoveni, devansând astfel construirea autostrăzii Brașov-Bacău.

Adaugă un comentariu

Despre noi

Asociația Anima Fori - Sufletul Cetății s-a născut în anul 2012 din dorința unui mic grup de oameni de condei de a-și pune aptitudinile creatoare în slujba societății și a valorilor umaniste. Dorim să inițiem proiecte cu caracter științific, cultural și social, să sprijinim tineri performeri în evoluția lor și să ne implicăm în construirea unei societăți democratice, o societate bazată pe libertatea de conștiință și de exprimare a tuturor membrilor ei. Prezenta publicație este realizată în colaborare cu Gazeta Românească.

Despre noi

Asociația Anima Fori - Sufletul Cetății s-a născut în anul 2012 din dorința unui mic grup de oameni de condei de a-și pune aptitudinile creatoare în slujba societății și a valorilor umaniste. Dorim să inițiem proiecte cu caracter științific, cultural și social, să sprijinim tineri performeri în evoluția lor și să ne implicăm în construirea unei societăți democratice, o societate bazată pe libertatea de conștiință și de exprimare a tuturor membrilor ei. Prezenta publicație este realizată în colaborare cu Gazeta Românească.