Republica Moldova, conf. univ. dr. Diana Vrabie: „Dialog între generații la 30 de ani de independență”

Se știe că spațiul este purtătorul urmelor imaginarului colectiv, pe retina sa rămânând imprimate reflexele memoriei colective, care refac identitatea unui oraș, unui grup, unor generații, integrând totodată individul în comunitatea din care face parte și oferindu-i sentimentul reconfortant de apartenență la un grup. Astfel, urme ale memoriei colective pot deveni, în egală măsură, monumentele, personajele istorice cele mai importante, evenimentele, instituțiile, devizele, muzeele ş. a. care, prin semnificația lor în viața comunității, contribuie la consolidarea identității comune și a memoriei colective ale comunității.

Aceste deziderate le-au avut în vedere coordonatorii proiectului „Dialog între generații la 30 de ani de independență”, când au propus, pentru ediția 2021-2022, un concurs original, cu tematică istorică pentru elevii ciclului gimnazial şi liceal, ce ar avea drept obiectiv prioritar crearea unui cadru motivant pentru cercetări în domeniul istoriei locale recente. E o inițiativă demnă de toată aprecierea, întrucât arheologia unui spațiu se profilează din refelexele memoriei colective și afective, presupunând deopotrivă componenta biologică, mediul fizic și elementele antropice.

Așa cum memoria depinde de mediul social, cadrele sociale ale memoriei fiind instrumen¬te de care memoria colectivă se servește pentru a recompune o imagine a trecutului, participanții la concurs au fost invitați să identifice istorii orale care descriu (în)semnele copilăriei sovietice și post sovietice, să colecteze si să analizeze documente din arhive personale sau instituționale, să compare experiențele trăite în Republica Moldova până și după obținerea Independenței, să identifice aspecte de context istoric etc. De altfel, doritorii de a participa la concurs își pot depune lucrările până în data de 15 martie 2021 (concursistoric.upsc.md), urmând să se încadreze în una din cele doua categorii: elevii de gimnaziu și de liceu. Temele concepute pentru cele doua cicluri sunt și ele diferite. Astfel, pentru ciclul gimnazial, tema propusă este crearea unei reviste imaginare cu următorul generic: „Copilul Independenței vs. Copilul născut în URSS”. Pentru ciclul liceal se propune conceperea unui jurnal-cronică sau film, eventual, realizarea unui reportaj documentar, cu următorul generic: „Anii de școală: Generația sovietică vs. Generația Independenței”.

De remarcat faptul că, în vederea oferirii unei asistențe constructive elevilor interesați de acest proiect, coordonatorii au organizat stagii de formare pentru profesorii de istorie din mediul preuniverstar, cu predarea în limba română si, respectiv, în limba rusă, în cadrul cărora profesori au beneficiat de formări calitative, cu apel la cele mai moderne și interactive metode didactice, oferite de specialiști notorii în domeniu. Profesorii au fost încurajați să cultive studiul interdisciplinar al istoriei, prin apel la antropologie, psihologie, filosofie, studiul literaturii biografice etc. Au fost lansate o serie de provocări referitoare la posibilitatea relevării conștiinței depersonalizate, conturate într-un anume context, obligate să reacționeze și să acționeze în conformitate cu ideologia de clasă. Au fost formulate o serie de întrebări, între care: Cum în noile realități politice, de după Independență, această conștiință depersonalizată a putut să se integreze, să-și exprime liber individualitatea? Cum a reacționat această conștiință în fața nedreptățilorn din vechiul sistem: prin supunere, resemnare, protest? Cum poate fi utilizată memoria acestei identități, cum a evoluat și spre ce formă se îndreaptă?

Întrebările acestea obțin pregnanță odată cu conştientizarea faptului că imaginarul individual poate fi definit ca un sistem complex de reprezentări ale imaginilor, simbolurilor, credințelor, valorilor şi ideilor din psihicul uman, care, în tota-litatea lor, acționează şi influențează atât comportamentul unui individ, cât şi comportamentul de grup. Imaginarul se regenerează prin memorie, experiențe, fantasme, percepții, amintiri şi trăiri de natură afectivă prin care se configurează o lume complexă, pe care sperăm tinerii participanții o vor releva plenar.

Implementat de către Institutul pentru Cooperare Internațională a Asociației Germane pentru Educația Adulților (DVV International) în cooperare cu Fundația Korber-Stiftung și Asociația Națională a Tinerilor Istorici din Moldova (ANTIM), acest proiect s-a desfășurat cu asistența financiară a Ministerului Federal pentru Afaceri Externe al Germaniei, înregistrând o fericită continuitate.

Adaugă un comentariu

Despre noi

Asociația Anima Fori - Sufletul Cetății s-a născut în anul 2012 din dorința unui mic grup de oameni de condei de a-și pune aptitudinile creatoare în slujba societății și a valorilor umaniste. Dorim să inițiem proiecte cu caracter științific, cultural și social, să sprijinim tineri performeri în evoluția lor și să ne implicăm în construirea unei societăți democratice, o societate bazată pe libertatea de conștiință și de exprimare a tuturor membrilor ei. Prezenta publicație este realizată în colaborare cu Gazeta Românească.

Despre noi

Asociația Anima Fori - Sufletul Cetății s-a născut în anul 2012 din dorința unui mic grup de oameni de condei de a-și pune aptitudinile creatoare în slujba societății și a valorilor umaniste. Dorim să inițiem proiecte cu caracter științific, cultural și social, să sprijinim tineri performeri în evoluția lor și să ne implicăm în construirea unei societăți democratice, o societate bazată pe libertatea de conștiință și de exprimare a tuturor membrilor ei. Prezenta publicație este realizată în colaborare cu Gazeta Românească.