PAPALAMBRU, UN EROU AL NEAMULUI ROMÂNESC, OMAGIAT PE 30 IUNIE LA CONSTANȚA ȘI PE 3 IULIE LA BUCUREȘTI

La Constanța, în data de 30 iunie la ora 18:00 va avea loc un moment de omagiere, închinat Preotului Haralambie BALAMACE. Evenimentul va avea loc pe, în incinta restauranului „Harlequin by the Lake” din Bulevardul Mamaia nr.341 D, organizator fiind Asociația Culturală Harlequin Diversitate.

Duminică 3 iulie 2022, ora 12:00, va avea loc la Muzeul Național al Țăranului Român, Sala Media, un eveniment omagial dedicat memoriei celui care a fost un exponent al românismului la sud de Dunăre, preotul Haralambie BALAMACE.

Invitatul special al acestui eveniment este Pano BAKALLI, președintele Fundației „Nicolae Iorga” din Saranda, Albania, moderator este Dr. Robert STĂNCIUGEL, istoric. Omagiul este organizat de Muzeul Național al Țăranului Român și Institutul Frații Golescu pentru românii din străinătate, în parteneriat cu Asociația Culturală Pro Basarabia și Bucovina.

HARALAMBIE BALAMACI, alternativ Haralambie BALAMACE, s-a născut în anul 1863 în satul aromân Pleasa de Sus, din Imperiul Otoman, astăzi localitate dispărută în Albania. După definitivarea studiilor la Corcea (Corița), a devenit preot și profesor, urmând Seminarul teologic la Curtea de Argeș. Oamenii îi spuneau, familial, „Papa Lambru”. A înființat școli românești în Pleasa, Moscopole, Corcea, Nicea, Sipska, Grabova, Lunca, Nicea, Vituki, și chiar în orașele Elbasan și Berat. În fața altarului și enoriașilor săi a slujit și vorbit întotdeauna în dialectul aromân al limbii române, deși ierarhia bisericească greacă interzicea acest lucru, limba greacă fiind singura recunoscută ca limbă de cult. La școală promova atât învățarea limbii române, cât și a celei albaneze. Excomunicat de greci nu s-a speriat și nu a abandonat misiunea sa națională, continuând să susțină emanciparea vlahilor din Imperiul Otoman. A militat pentru întemeierea unui episcopat românesc pentru aromânii din Macedonia.

Pe data de 23 martie 1914, părintele Balamace, împreună cu fratele său Sotir și alți fruntași români, au fost asasinați de bandele înarmate ale grecilor – antarți, îndemnați de Mitropolitul grec – Ghermanos.

Mihai Toti, vicepreședintele Societăţii de Cultură Macedo-Române: „Părintele Haralambie Balamace (Papa Lambru Balamaci) a fost un exponent al românismului în sudul Dunării și, după ce romanitatea Nord dunăreană s-a despărțit de cea sud-dunăreană, a reprezentat un simbol pentru români, pentru credința ortodoxă și pentru limba română. A fost martirizat în Sfânta zi de Înviere a Domnului iar faptul că împreună cu fratele său Sotir și alți aromâni au fost uciși cu sălbăticie și batjocoriți, a reprezentat o jertfă de sânge a acestui popor pentru credință, pentru limbă iar noi care astăzi îi comemorăm, ne exprimăm marea pioșenie și mulțumire pentru efortul lor.”

„Părintească blestemare/ Porunceşte cu foc mare/ Fraţi de-o mumă şi de-un tată/ Noi, Armâni din vremea toată/ De sub lespezi de morminți/ Strigă ai noştri buni părinţi/ «Blastem mare să-aibă în casă/ Cari de limba lui se lasă./ Care-şi lasă limba lui/ Arză-l-ar para focului/ Chinui-s-ar de viu pe locu/ Frige-i-s-ar limba în focu /El în vatră părintească/ De copii să nu se fericească /De familie cununi să nu sărute/ Prunc în leagăn să nu înfaşe/ Care fuge de a lui mumă/ Şi de parintescul nume /Fugi-i-ar dorul Domnului /Şi dulceaţa somnului!»“ (Imnul aromânilor, Părinteasca dimândare, scris de Constantin Belimace, un aromân născut în Macedonia, în anul 1848, în satul Mulovişte).

(Dr. Irina Airinei)

Adaugă un comentariu

Despre noi

Asociația Anima Fori - Sufletul Cetății s-a născut în anul 2012 din dorința unui mic grup de oameni de condei de a-și pune aptitudinile creatoare în slujba societății și a valorilor umaniste. Dorim să inițiem proiecte cu caracter științific, cultural și social, să sprijinim tineri performeri în evoluția lor și să ne implicăm în construirea unei societăți democratice, o societate bazată pe libertatea de conștiință și de exprimare a tuturor membrilor ei. Prezenta publicație este realizată în colaborare cu Gazeta Românească.

Despre noi

Asociația Anima Fori - Sufletul Cetății s-a născut în anul 2012 din dorința unui mic grup de oameni de condei de a-și pune aptitudinile creatoare în slujba societății și a valorilor umaniste. Dorim să inițiem proiecte cu caracter științific, cultural și social, să sprijinim tineri performeri în evoluția lor și să ne implicăm în construirea unei societăți democratice, o societate bazată pe libertatea de conștiință și de exprimare a tuturor membrilor ei. Prezenta publicație este realizată în colaborare cu Gazeta Românească.