SFÂNTA CUVIOASĂ TEOFANA, NĂSCUTĂ TEODORA BASARAB, FIICA ÎNTEMEIETORULUI ȚĂRII ROMÂNEȘTI, BASARAB I, CINSTITĂ LA VIDIN

Uniunea Etnicilor Români din Bulgaria AVE și Casa de Cultură „Sfânta Teofana Basarab” din Vidin conduse de inimosul dr. IVO GHEORGHIEV au omagiat, ca în fiecare an, figura luminoasă a Cuvioasei Teofana Basarab vineri și sâmbătă, 28-29 octombrie 2022, în orașul Vidin. Au participat invitați de la Parlamentul României, profesori din mediul academic din Bulgaria și România, promotori culturali din Albania și Serbia, reprezentanți ai rudarilor românofoni din Bulgaria.

Vineri 28.10.2022 a avut loc Sfânta Liturghie cu ocazia Sărbătoririi Sfintei Teofana Basarab în cadrul Catedralei Sfântu Dumitru din Vidin, slujba fiind oficiată de Mitropolitul de Vidin, Daniil, și Mitropolitul de Ruse, Naum. Au fost vizitate Biserica Sfânta Paraschieva și biserica Sfântul Pantelimon construite de Basarabi.

La pelerinajul de la Mănăstirea rupestră Albotina, locul unde a viețuit și a fost înmormântată Sfânta Teofana Basarab, au fost depuse flori la mormânt și a avut loc un praznic de pomenire a acestei luminoase figuri, personalitate umanistă a vremii sale, creatoare de școală religioasă și ocrotitoarea poporului său.

Tropar, glasul al 5-lea, podobie: „Pe mlădiţa aleasă a Basarabilor, care, prin viaţa sa sfântă, a strălucit minunat, ca o vrednică povăţuitoare a Bulgariei, iar, primind chipul îngeresc, îndelung s-a nevoit în privegheri și postire, pe Cuvioasa Teofana, cu vrednicie acum toţi să o cinstim.”

Au fost vizitate locurile istorice din Vidin: Biserica Sfânta Paraschieva, Sfântul Pantelimon construite de Basarabi.

Sâmbătă, 29.10.2022 s-au desfășurat lucrările la Masa rotundă cu tema „Viața Sfintei Teofana Basarab”.

Lucrările au fost deschise cu mesajul senatorului Claudiu Târziu, președintele Comisiei pentru românii de pretutindeni a Senatului României, rostit de consilierul parlamentar Eugen Popescu, în care se spune, printre altele: „Dorim să subliniem că bulgarii din România sunt o minoritate recunoscută oficial, sunt reprezentați parlamentar, au instituții de învățământ cu predarea în limba bulgară și beneficiază de sprijin financiar de la bugetul de stat pentru scopuri culturale. Așteptăm ca și autoritățile de la Sofia să acorde minorității române din Bulgaria același tratament, în spirit european”. Prof. dr. Radu Baltasiu și consilierul parlamentar Vlad Cubreacov au argumentat istoric și axiologic această poziție.

„SFÂNTĂ CUVIOASĂ TEOFANA BASARAB, ÎNDREPTEAZĂ VIAŢA NOASTRĂ ÎN IUBIRE DUMNEZEIASCĂ, PE CĂRĂRILE ADEVĂRULUI ȘI PĂCII!”

În cadrul conferinței legate de viața Sfintei Teofana Basarab a fost dezbătută și situația dificilă a românilor și românofonilor din Bulgaria, care practic nu au niciun drept care să le asigure păstrarea identității naționale.

La eveniment au participat președintele Fundației ”Nicolae Iorga” a aromânilor din Albania, Pano Bakali și președintele asociației “Ariadnae Filum” a românilor/vlahilor din Serbia, Zavișa Jurj care au vorbit despre situația românilor din ținuturile lor de baștină.

Au mai luat cuvântul, printre alții, cercetătoarele Manuela Nevaci și Carmen Irina Floarea de la Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Alexandru Rosetti” al Academiei Române care au evocat aspecte etno-lingvistice actuale ale aromânilor din Grecia, prof.dr. Dinică Ciobotea, jurnalistul Dan Lupescu, scriitorul Victor Marola care a vorbit, de la suflet la suflet, făcând mărturisire de iubire față de românii noștri autohtoni din Balcani, atât de încercați. Preotul Al. Stănciulescu-Bârda a vorbit despre iubirea dumnezeiască prin care Sfânta i-a unit și îi unește pe oameni, oferind celor prezenți prețiosul volum biografic dedicat impresionantei sale personalități.

A fost prezentat filmul documentar realizat de Aura Dobre de la TVR dedicat personalității Sfintei Cuvioase Teofana Basarab.

Sfânta Teofana a fost fiica întemeietorului Țării Românești Basarab I (1310- 1352) și sora domnitorului care a obținut recunoașterea Mitropoliei Ungrovlahiei. A fost țarină a Bulgariei și, când circumstanțele i-au devenit vitrege, s-a retras discret și a îmbrățișat monahismul.

Lumina Albotinei ne umple și azi sufletele cu nesecatul său izvor de dăruire cerească, într-un lăcaș sfânt ce va să fie zidit întru Omenie și Pace!

Imagini și text IRINA AIRINEI

1 comentariu

Despre noi

Asociația Anima Fori - Sufletul Cetății s-a născut în anul 2012 din dorința unui mic grup de oameni de condei de a-și pune aptitudinile creatoare în slujba societății și a valorilor umaniste. Dorim să inițiem proiecte cu caracter științific, cultural și social, să sprijinim tineri performeri în evoluția lor și să ne implicăm în construirea unei societăți democratice, o societate bazată pe libertatea de conștiință și de exprimare a tuturor membrilor ei. Prezenta publicație este realizată în colaborare cu Gazeta Românească.

Despre noi

Asociația Anima Fori - Sufletul Cetății s-a născut în anul 2012 din dorința unui mic grup de oameni de condei de a-și pune aptitudinile creatoare în slujba societății și a valorilor umaniste. Dorim să inițiem proiecte cu caracter științific, cultural și social, să sprijinim tineri performeri în evoluția lor și să ne implicăm în construirea unei societăți democratice, o societate bazată pe libertatea de conștiință și de exprimare a tuturor membrilor ei. Prezenta publicație este realizată în colaborare cu Gazeta Românească.