Drepturile omului: o șansă ce nu trebuie pierdută!

(Prof. univ. dr. Nicolae VOICULESCU)

(Lect.dr. Maria-Beatrice BERNA)

Autorii, cadre didactice la Universitatea „Titu Maiorescu”, propun o „Teorie a drepturilor omului, aspect mai puțin dezvoltat de literatura de specialitate autohtonă.” „De altfel”,-consideră aceștia,„construirea unui cadru teoretic care să acomodeze particularitățile științifice ale domeniului drepturilor omului este o cerință substanțială în absența căreia protecția efectivă a drepturilor omului ar rămâne un demers lipsit de obiect.”

Pornind de la un element axiomatic pentru teoria drepturilor omului- faptul ca aceasta operează cu drepturi care incumba individul și existența sa in societate, acest tratat urmărește: (1) explicitarea noțiunii de drepturi ale omului și identificarea diferențelor specifice înlăuntrul domeniului de studiu: spre exemplu, delimitarea clară a conceptelor de valori-drepturi-libertăți; (2) caracterizarea drepturilor omului pornind de la cadrul principial aplicabil acestora; (3) identificarea titularului dreptului și a conduitei corelative dreptului deținut; (4) impunerea unui modus operandi corespunzător domeniului drepturilor omului prin stabilirea formei de exercitare, limitărilor, restricționărilor, derogărilor de la exercitarea drepturilor omului; (5) identificarea purtătorilor de obligații în realizarea efectivă a drepturilor omului și clarificarea problematicii sancționării unor categorii de drepturi.

Demersul epistemologic din Titlul I este primul pas în implementarea efectivă a drepturilor omului: in condițiile in care drepturilor omului li se reproșează lipsa de universalitate, tendințele hegemonice de manifestare și condiționările legate de cultură, asigurarea aplicării drepturilor omului este posibilă doar dacă, în prealabil, domeniul drepturilor omului parcurge un efort de clarificare conceptuală.

În baza acestor idei-cadru, autorii analizează valorile umaniste fundamentale, principiile fundamentale, precum și metodele științifice specifice prin care obiectul materiei drepturilor omului a fost identificat ca drepturi, libertăți dar și responsabilități directe.

„Titlul II, dedicat sistemelor internaționale de protecție a drepturilor omului, și anume Organizația Națiunilor Unite, Consiliul Europei și Uniunea Europei (celelalte sisteme ce acționează la nivel internațional sunt prezentate într-un capitol special al Titlului I), conține informațiile actualizate ale lucrării noastre „Tratat de drept social internațional și european” apărut in anul 2019. Convingerea noastră exprimată cu acel prilej, conform căreia abordarea socială este o condiție indispensabilă a succesului ideii europene și a fiecărui stat membru, cu atât mai mult cu cât lumea de azi se confruntă, la nivel global, cu provocări fundamentale a căror rezolvare solicită luarea în considerare tocmai a acestor aspecte, își păstrează, neștirbită, actualitatea.”- scriu autorii.

Pentru a augmenta caracterul de instrument de lucru, dar și pentru a contribui la clarificarea unor aspecte Titlul III al lucrării procedează la analiza suplimentară a unor drepturi care, prin impactul lor în societate, modul de reglementare, cel de interpretare precum și cel implementare, au suscitat opinii și dezbateri importante în rândul teoreticienilor și practicienilor legate de problematica drepturilor și libertăților fundamentale, cum ar fi: accesul la justiție, condiția femeii, drepturile sexuale și reproductive, prostituția și traficul de ființe umane, protecția persoanelor aparținând minorităților naționale, dreptul educație, corupția ș.a.

Aflate în continuă evoluție, drepturile omului suscită întrebări asupra unor perspective uneori tulburătoare cu privire la extinderea în noi spații și suporturi de manifestare. În acest sens, Titlul IV propune analiza drepturilor omului în raport cu drepturile roboților, drepturile animalelor, drepturile în spațiul cosmic sau cu privire la implicațiile folosirii criptomonedelor.

Astfel, drepturile omului, configurate conceptual, ideologic și filosofic în dreptul internațional, constituie, mai ales în perioada complexă pe care o traversăm azi la nivel global, din punct de vedere social, economic și politic, o șansă ce nu trebuie pierdută.

Adaugă un comentariu

Despre noi

Asociația Anima Fori - Sufletul Cetății s-a născut în anul 2012 din dorința unui mic grup de oameni de condei de a-și pune aptitudinile creatoare în slujba societății și a valorilor umaniste. Dorim să inițiem proiecte cu caracter științific, cultural și social, să sprijinim tineri performeri în evoluția lor și să ne implicăm în construirea unei societăți democratice, o societate bazată pe libertatea de conștiință și de exprimare a tuturor membrilor ei. Prezenta publicație este realizată în colaborare cu Gazeta Românească.

Despre noi

Asociația Anima Fori - Sufletul Cetății s-a născut în anul 2012 din dorința unui mic grup de oameni de condei de a-și pune aptitudinile creatoare în slujba societății și a valorilor umaniste. Dorim să inițiem proiecte cu caracter științific, cultural și social, să sprijinim tineri performeri în evoluția lor și să ne implicăm în construirea unei societăți democratice, o societate bazată pe libertatea de conștiință și de exprimare a tuturor membrilor ei. Prezenta publicație este realizată în colaborare cu Gazeta Românească.