Conferința Națională „Solidaritatea versanților. Interferențe culturale, istorice și religioase, de o parte și alta a Carpaților”, Iași

În zilele de 8-9 iunie 2023, la Iași a avut loc Conferința națională cu tema „Solidaritatea versanților. Interferențe culturale, istorice și religioase, de o parte și alta a Carpaților”, ediția a II-a, 2023, Sfântu Gheorghe, Covasna, Miercurea-Ciuc, Izvoru Mureșului, Bacău, Roman, Iași.
Organizatorul Conferinței a fost Muzeul Militar „Ștefan cel Mare” – filiala Moldova, Iași a Muzeului Militar Național „Regele Ferdinand I”, cu sprijinul Primăriei Municipiului Iași, Brigăzii
15 Mecanizată „Podu Înalt” și Centrului Militar Iași, în parteneriat cu Mitropolia Moldovei și Bucovinei, Episcopia Catolică de Iași, Academia Română – Filiala Iași, Universitatea „Alexandru
Ioan Cuza” Iași, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” Iași, Episcopia Ortodoxă a Covasnei și Harghitei, Centrul European de Studii Covasna-Harghita – asociație cultural-științifică ce funcționează sub egida Academiei Române, Brigada 61 Vânători de Munte Miercurea-Ciuc.

Partea introductivă a Conferinței a cuprins următoarele secvențe: Intonarea Imnului Național al României; Cuvântul de întâmpinare transmis de Col. (r.) dr. Dan PRISĂCARU, coordonatorul
Muzeului Militar „Ștefan cel Mare”, Filiala Moldova, Iași a Muzeului Militar Național „Regele Ferdinand I”.
Au urmat mesajele transmise de participanți (moderator Col. (r.) dr. Dan PRISĂCARU):
– Col. Claudiu TAMAȘ, Comandantul Brigăzii 15 Mecanizată „Podu Înalt” și al Garnizoanei
Iași;
– Academician Viorel BARBU, Președintele Filialei Iași a Academiei Române;
– Ing. Mihai CHIRICA, Primarul Municipiului Iași;
– Dr. Ioan LĂCĂTUȘU, Directorul Onorific al Centrului European de Studii Covasna-Harghita;
– Preot prof. univ. dr. Ioan VICOVAN, Decanul Facultății de Teologie Ortodoxă „Dumitru
Stăniloaie”, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, în numele și din partea Mitropoliei
Moldovei și Bucovinei;
– Prof. dr. Emil DUMEA, Profesor de Istorie în cadrul Facultății de Teologie Romano-Catolică,
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, din partea Diecezei Romano-Catolice Iași;
– Prof. univ. dr. Ioan I. SOLCANU, din partea Academiei Oamenilor de Știință din România;
– Prof. univ. dr. Cătălin TURLIUC, din partea Institutului de Istorie „A.D. Xenopol” al
Academiei Române, Filiala Iași;
– Dr. Florin CÎNTIC, Directorul Serviciului Județean Iași al Arhivelor Naționale Române;
– Preot dr. Florin ȚUSCANU, din partea Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului.

La finalul alocuțiunii Domniei Sale, domnul ing. Mihai Chirica, Primarul Municipiului Iași a înmânat domnului prof. dr. Ioan LĂCĂTUȘU titlul de Cetățean de onoare al Municipiului Iași
aprobat prin Hotărârea nr. 233 /29 mai 2023 a Consiliului Local al Municipiului Iași, la propunerea Col. (r.) dr. Dan PRISĂCARU, coordonatorul Muzeului Militar „Ștefan cel Mare”, Filiala Moldova, Iași a Muzeului Militar Național „Regele Ferdinand I”, președinte executiv al Conferinței naționale cu tema „Solidaritatea versanților. Interferențe culturale, istorice și religioase, de o parte și alta a Carpaților”, Ediția a II-a, 2023, în numele Grupului de inițiativă „Personalități din arealul geografic al Iașilor, cu contribuții semnificative la dezvoltarea patrimoniului științific, cultural și identitar național, european și universal”, și având în vedere Laudatio (Referatul) întocmit de Domnul academician Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române.

A urmat sesiunea de comunicări științifice (moderator dr. Ioan Lăcătușu). La început au prezentat comunicări științifice: Prof. Angela BÎRSAN, jurnalist, colaborator al Centrului European de Studii Covasna-Harghita: Solidaritatea cu românii din Covasna și Harghita, necesitatea unei abordări pragmatice; Ing. Gheorghe BEJAN, Președintele Asociației Romano-Catolicilor din Moldova „Dumitru Mărtinaș”: Un parteneriat de cursă lungă (strategic) între Asociația Romano-Catolicilor din Moldova și Centrul European de Studii Covasna– Harghita.
Au urmat comunicările: Pr. dr. Iulian Petru TOHĂNEAN, în numele PS Andrei și din partea Episcopiei Ortodoxe a Covasnei și Harghitei: O candelă românească în Carpați – Episcopia Covasnei și Harghitei. (1994-2023); Dr. Ioan L ĂCĂTUȘU: Istorie și dăinuire românească în sud-estul Transilvaniei. Repere prioritare; ing. Aurel DRAGOMIR, membru în Consiliul Director al Forumului Civic al Românilor din Covasna, Harghita și Mureș: Proiectul „Români pentru români”: Solidaritatea românilor de pretutindeni cu românii din județele Covasna, Harghita și Mureș; Dr. Anton COȘA,vicepreședinte al Asociației Romano-Catolicilor din Moldova „Dumitru Mărtinaș”: Acțiuni prioritare ale ARCM, pe anul 2023; Ionel SIMOTA, poet, președinte al Cenaclului Literar „Buna Vestire” Miercurea-Ciuc: Aspecte ale colaborării cu mass-media și oameni de cultură de peste Prut (sinteză prezentată de dr. Ioan Lăcătușu); Prof. Vilică MUNTEANU, Asociația Arhiviștilor Bacău: Autostrada culturală Sfântu Gheorghe – Bacău.

Au fost lansate următoarelor cărți și publicații: Români și secui.(sec. XVII- XX). Reflexii istoriografice (Editura Eurocarpatica, Sf. Gheorghe, 2022, de Vasile LECHINȚAN și Ioan LĂCĂTUȘU, volum îngrijit și prefață de Tatiana SCURTU), a prezentat îngrijitorul ediției; Contribuții cu privire la problema originii românești a ceangăilor din Moldova, de Dumitru MĂRTINAȘ (Editura Magic Print, Onești, 2023, ediție îngrijită de Gheorghe BEJAN, Anton COȘA și Daniel FRÂNCU), au prezentat îngrijitorii volumului; Profesioniștii noștri 32. Poetul Ionel Simota la 50 de ani (Editura Eurocarpatica, Sfântu Gheorghe, 2022, ediție îngrijită și prefață de Ioan LĂCĂTUȘU), a prezentat îngrijitorul volumului; 100 de volume apărute în Colecția „Centenarul Marii Uniri”, din cadrul Editurii Eurocarpatica, a Centrului European de Studii Covasna-Harghita, a prezentat Erich-Mihai BROANĂR; prezentarea anuarelor „Acta bacoviensia”, editat de Asociația Arhiviștilor Bacău, „Acta Carpatica”, editat de Centrul European de Studii Covasna-Harghita, Centrul Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan” și Asociația „Stefadina” București și „Grai Românesc”, editat de Episcopia Ortodoxă a Covasnei și Harghitei, au prezentat Vilică MUNTENU și Ioan LĂCĂTUȘU.

În finalul conferinței au fost prezentate filmul documentar: Comunități românești din județul Covasna, realizator: Centrul European de Studii Covasna-Harghita, regizor Laurențiu Calomfirescu, film realizat cu sprijinul Secretariatului General al Guvernului României; prezentarea Bibliotecii digitale Eurocarpatica a CESCH, proiect realizat de Societatea „Stefadina” cu sprijinul Secretariatului General al Guvernului României, a prezentat Erich-Mihai Broanăr, tehnoredactor la Editura Eurocarpatica și CESCH; vizitarea, în Sala Voievozilor și în Sala Mare de Expoziții „Armata Română și Marea Unire” din Cercul Militar Iași, a expozițiilor: Repere identitare românești din județele Covasna și Harghita, realizată de Centrul European de Studii Covasna-Harghita și Muzeul Militar „Ștefan cel Mare” – Filiala Moldova, Iași; Personalități din Moldova și Transilvania în medalistică, prezentată de prof. Vilică Munteanu, Asociația Arhiviștilor din Bacău.

Au fost reiterate propunerile Forumului Civic al Românilor din Covasna,Harghita și Mureș privind:

– Consolidarea instituţională a Serviciului Dezvoltare Comunitară, din cadrul Secretariatului General al Guvernului, structură guvernamentală înfiinţată pentru a sprijini păstrarea şi afirmarea identităţii culturale, confesionale şi lingvistice a comunităţilor româneşti din judeţele Covasna, Harghita şi Mureş
– Continuarea cofinanțării proiectelor instituțiilor, publicațiilor, asociațiilor și fundațiilor culturale, religioase și civice din județele Covasna, Harghita și Mureș, de către Secretariatul General al Guvernului, prin Serviciul Dezvoltare Comunitară, după modelul de finanțare al comunității maghiare; Solicitarea elaborării unei formule legislative care să permită asociațiilor, fundațiilor, ONG-urilor să acceseze finanțare pentru asigurarea unui spațiu de lucru, pentru îmbunătățirea sau renovarea sediului ori locului dedicat proiectelor, întrucât
adeseori acest fapt constituie un obstacol important în desfășurarea activității curente.
– Adoptarea strategiei de dezvoltare economică și socială pentru județele Covasna, Harghita și Mureș, care să asigure o conviețuire interetnică normală, într-un areal multietnic și pluriconfesional, și nu într-o enclavă etnică, cu statut de cosuveranitate statală cu formaţiuni etnice maghiare create anume pentru aceasta.
– S-a reamintit faptul că, solidaritatea românilor, din întreg arealul locuit de aceștia, cu românii din fostele scaune secuiești, azi județele Covasna, Harghita și Mureș, se pierde în negura
istoriei, astăzi fiind necesară cunoașterea acestor forme de solidaritate și actualizarea lor.
– S-a subliniat necesitatea ca, acțiunile de solidaritate viitoare să fie diferențiat organizate, pe tipuri de comunități din punct de vedere al mărimii lor) și adaptate la cerințele fiecărei localități: dacă are biserică, dacă există învățământ în limba română, dacă există bibliotecă în limba română, dacă are posibilități de înființare a unei formații folclorice etc.
– Din dezbateri a rezultat faptul că, pentru românii din județele Covasna și Harghita înființarea, în 1994, a Episcopiei Ortodoxe a Covasnei și Harghitei a însemnat un moment deosebit de
însemnat pentru dăinuirea lor identitară, într-un spațiu bântuit de proiecte separatiste și autonomiste. Prin rodnica păstorire a Înaltpreasfințitului Arhiepiscop Ioan Selejan, azi mitropolit al Banatului, și a Preasfințitului Părinte Episcop Andrei, tânăra Eparhie a Covasnei și Harghitei desfășoară o bogată activitate pastoral-misionară, social-filantropică și culturală.
– În același timp, s-a arătat faptul că comunitățile românești cu un număr redus de membri nu dispun de cadrul instituţional şi nici de resurse umane, materiale şi financiare necesare păstrării identităţii româneşti, impunându-se elaborarea şi aplicarea unor programe de solidaritate comunitară, de genul „Români pentru români”, prin revitalizarea acţiunilor de acest fel din perioada interbelică.
S-a exprimat necesitatea realizării propunerilor făcute cu diferite ocazii și rămase nefinalizate, așa cum sunt următoarele:
– Sprijinirea Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei în vederea întăririi vieţii pastoral-misionare în parohiile cu un număr mic de credincioşi (iniţierea de proiecte filantropice, sprijinirea elevilor care studiază în limba română, susţinerea materială a preoţilor şi învăţătorilor, stimularea acţiunilor de solidaritate cu membrii acestor comunităţi etc.).
– Organizarea unor cursuri pe linia managementului proiectelor și programelor comunitare din domeniul cultural, economic, social.
– Îndrumarea şi sprijinirea pentru elaborarea unor lucrări de licenţă, masterat şi doctorat cu tematică din zona Arcului Intracarpatic, pe baza informaţiilor şi documentelor existente la
Centrul Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan”, Direcţia Judeţeană Covasna a Arhivelor Naţionale şi Centrul European de Studii Covasna-Harghita.
– Realizarea mai multor lucrări documentare referitoare la comunitățile românești din judeţele Covasna şi Harghita.
– Monitorizarea presei locale şi redactarea unor replici la articole sau monografii care prezintă denaturat istoria românilor, în general, şi a celor din Covasna şi Harghita, în mod deosebit;
redactarea „Revistei presei maghiare” şi a unor pagini speciale referitoare la problematica românilor din Covasna şi Harghita, în publicaţii naţionale şi regionale.
– Stabilirea şi întreţinerea unor legături cu românii din românitatea apropiată şi din diasporă, implicarea unor personalităţi româneşti de peste hotare în problematica păstrării identităţii
naţionale a românilor din Covasna şi Harghita.
– Gestionarea și contracararea ofensivei de tip nou, făcută strategic de promotorii separatismului teritorial pe criteriu etnic, prin lansarea de ziare și platforme on-line în limba română, prin intermediul cărora își promovează obiectivele.
– Finanțarea unor tabere interetnice, pentru copii și tineri, cu programe distractiv-instructive şi culturale, bine alese şi, care să fie un câştig de încredere reciprocă şi de eliberare de tensiuni interetnice.
– Continuarea demersurilor pentru iniţierea şi susţinerea unui dialog constructiv cu societatea civilă a comunităţilor maghiare din cele două judeţe, în vederea convieţuirii în spiritual cunoaşterii şi aprecierii valorilor specifice şi comune, al înţelegerii şi conlucrării în interes general şi pentru eliminarea oricăror forme de discriminare pe motiv de etnie sau confesiune.

Participanții au fost informați despre faptul că, începând cu anul 2023, Ziua solidarității tuturor românilor cu românii din Covasna, Harghita și Mureș și acordarea Premiului „Pr. prof. dr.
Ilie Moldovan” vor fi marcate în fiecare an, cu binecuvântarea PS Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, în data de 15 august, de sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, hramul Mănăstirii cu
participarea cursanților de la Universitatea de Vară de la Izvorul Mureșului. Reprezentații instituțiilor și asociaților culturale românești din Arcul Intracarpatic au
mulțumit organizatorilor pentru inițierea și desfășurarea conferinței, pentru ospitalitatea și consecvența manifestată în organizarea proiectului „Solidaritatea versanților” și totodată le-a transmis invitația de a „trece munții, cât mai des și cât mai cu folos”.

Adaugă un comentariu

Despre noi

Asociația Anima Fori - Sufletul Cetății s-a născut în anul 2012 din dorința unui mic grup de oameni de condei de a-și pune aptitudinile creatoare în slujba societății și a valorilor umaniste. Dorim să inițiem proiecte cu caracter științific, cultural și social, să sprijinim tineri performeri în evoluția lor și să ne implicăm în construirea unei societăți democratice, o societate bazată pe libertatea de conștiință și de exprimare a tuturor membrilor ei. Prezenta publicație este realizată în colaborare cu Gazeta Românească.

Despre noi

Asociația Anima Fori - Sufletul Cetății s-a născut în anul 2012 din dorința unui mic grup de oameni de condei de a-și pune aptitudinile creatoare în slujba societății și a valorilor umaniste. Dorim să inițiem proiecte cu caracter științific, cultural și social, să sprijinim tineri performeri în evoluția lor și să ne implicăm în construirea unei societăți democratice, o societate bazată pe libertatea de conștiință și de exprimare a tuturor membrilor ei. Prezenta publicație este realizată în colaborare cu Gazeta Românească.