Dr. Ioan LĂCĂTUȘU – Cetățean de Onoare al Municipiului Iași

Un articol de: Drd. Tatiana SCURTU, Erich-Mihail BROANĂR

În zilele de 8-9 iunie 2023, la Iași, a avut loc CONFERINȚA NAȚIONALĂ cu tema: „Solidaritatea Versanților. Interferențe culturale, istorice și religioase de o parte și de alta a Carpaților”, ediția a II-a, 2023, Sfântu Gheorghe, Covasna, Miercurea-Ciuc, Izvoru Mureșului, Bacău, Roman, Iași. Organizatorul conferinței a fost Muzeul Militar ,,Ștefan cel Mare” – filiala Moldova, Iași a Muzeului Militar Național ,,Regele Ferdinand I”.

La finalul alocuțiunii Domniei Sale, domnul ing. Mihai CHIRICA, Primarul Municipiului Iași a înmânat domnului dr. Ioan LĂCĂTUȘU titlul de Cetățean de Onoare al Municipiului Iași aprobat prin Hotărârea nr. 233 / 29 mai 2023 a Consiliului Local al Municipiului Iași, la propunerea col. (r.) dr. Dan PRISĂCARU, coordonatorul Muzeului Militar ,,Ștefan cel Mare”, Filiala Moldova, Iași a Muzeului Militar Național ,,Regele Ferdinand I, președinte executiv al actualei Sesiuni naționale de la Iași.

În Memorandumul adresat Primăriei municipiului Iași și Consiliului local al municipiului Iași, domnului ing. Mihai Chirica, primarul municipiului Iași, se menționează: „În numele Grupului de inițiativă Personalități din arealul geografic al Iașilor, cu contribuții semnificative la dezvoltarea patrimoniului științific, cultural și identitar național, european și universal, înaintăm, spre informare, evaluare și avizare favorabilă, propunerea de acordare a Titlului de Cetățean de Onoare al Iașilor, Dlui Profesor Dr. IOAN LĂCĂTUȘU, Director Onorific al Centrului European de Studii Covasna-Harghita al Academiei Române.

Suntem onorați de faptul că Laudatio pentru această nominalizare a fost întocmit de Excelența Sa, Domnul Academician IOAN-AUREL POP, Președintele Academiei Române.
Anexăm alăturat date-sinteză despre efortul imens desfășurat de-a lungul deceniilor, îndeosebi în ultimii 33 de ani, de Domnul Prof. Dr. IOAN LĂCĂTUȘU, pentru cunoașterea, promovarea și apărarea, în context european, a valorilor și tradițiilor naționale românești din Arcul Intracarpatic (Memorandum cu propunerea de acordare a Titlului de Cetățean de Onoare al Iașului, 1 pagină; Repere biografice ale prof. dr. Ioan Lăcătușu, 106 pagini; Secvențe autobiografice prof. dr. Ioan Lăcătușu, 13 pagini; 3 documente cu 12 pagini privind mărturii documentare despre prof. dr. Ioan Lăcătușu; Ecouri propunere ca dr. Ioan Lăcătușu să devină Membru corespondent al Academiei Române, 4 pagini; Lucrarea Repere identitare românești din județele Covasna și Harghita, ediția a II-a, revăzută și adăugită, Autori: Ioan Lăcătușu, Erich-Mihail Broanăr, Editura Eurocarpatica, Sf. Gheorghe, 2019).

Propunem ca înmânarea distincției să aibă loc, dacă Primăria și Consiliul local al Municipiului Iași va decide favorabil în privința nominalizării noastre, în data de 9 iunie 2023, în cadrul Conferinței Naționale Solidaritatea versanților. Interferențe culturale, istorice și religioase de o parte și de alta a Carpaților, ediția a II-a, Sf. Gheorghe, Covasna, Miercurea-Ciuc, Izvoru Mureșului, Bacău, Iași, manifestare științifică inedită la nivel național, organizată cu sprijinul semnificativ al Primăriei Iașilor. Cu deosebit respect, Col. (r.) Dan PRISĂCARU.
În Referatul pentru susținerea candidaturii Dr. Ioan Lăcătușu, în vederea decernării titlului de cetățean de onoare al municipiului Iași, domnul academician Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române, afirmă: „Domnul Profesor Ioan LĂCĂTUȘU este director onorific al Centrului European de Studii Covasna-Harghita al Academiei Române. Timp de 45 de ani, și-a desfășurat activitatea în instituții publice din domeniul transporturilor, administrației publice locale și centrale, culturii și al societății civile, din orașele Iași, București și Sfântu Gheorghe. Astfel dl Ioan LĂCĂTUȘU este: iniţiator, coordonator sau co-organizator al unor proiecte şi programe ştiinţifice, culturale, artistice sau civice de importanţă naţională, dintre care unele au dobândit dimensiuni internaţionale şi al unor instituţii hotărâtoare pentru păstrarea şi afirmarea identităţii naţionale a românilor din judeţele Covasna şi Harghita, dintre care menționăm: Liga Cultural-Creştină „Andrei Şaguna” (1992), împreună cu Ioan Solomon și Petre Străchinaru; Centrul Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan” (1996), împreună cu ÎPS Ioan, Mircea Sfârlea, Ioan Solomon ș.a. (1996); Muzeul Național al Carpaţilor Răsăriteni – MNCR (1997), împreună cu Gheorghe Lazarovici, Valeriu Cavruc, Viorica Crişan, Mihai Gorgoi, ÎPS Ioan ş.a.; Casa memorială „Romulus Cioflec” din Araci (1999) – în cadrul MNCR, împreună cu Valeriu Cavruc şi Luminiţa Cornea; Punctul muzeal „Prima şcoală românească din Sf. Gheorghe” în cadrul MNCR, împreună cu ÎPS Ioan și Valeriu Cavruc; înfiinţarea editurilor „Grai românesc” a Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei şi „Eurocarpatica” a Centrului European de Studii Covasna-Harghita (1999); editarea a peste 400 de volume referitoare la istoria și cultura românilor din Arcul Carpatic. Existența acestora se datorează enorm implicării responsabile a domnului Ioan Lăcătușu care a reușit să activizeze o societate civilă românească, într-o zonă cu foarte multe sensibilități etnice și confesionale.

În ultima vreme, în ciuda multiplelor probleme cu care s-a confruntat, profesorul Ioan Lăcătușu (alături de ierarhi ortodocși și echipa de tineri colaboratori) a avut la bază organizarea unor manifestări cultural-științifice de mare importanță, dintre care menționăm: Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice „Românii din sud-estul Transilvaniei. Istorie. Cultură. Civilizaţie”, ajunsă la 28 de ediții (1995-2022); Universitatea de Vară „Izvoru Mureşului”, 19 ediții (1997-2022); „Zilele Andrei Şaguna”, 30 de ediții (1992-2022), „Zilele Nicolae Colan”, 30 de ediții (1993-2022).

De asemenea, s-a îngrijit de edificarea unor monumente de for public în zonă (împreună cu colegii din societatea civilă, ridicarea monumentului Sfântului Andrei Şaguna; bustul mitropolitului Nicolae Colan, Monumentul ASTRA, Monumentul eroilor jandarmi din Aita Mare şi a eroilor poliţişti din Sf. Gheorghe, Înălțarea crucilor memoriale pe locul bisericilor dărâmate în 1940 din Căpeni, Comolău şi Vârghiş; amplasarea unor plăci comemorative dedicate mitropolitului Nicolae Colan, episcopului Veniamin Nistor, protopopului Aurel Nistor (în Araci), scriitorului Marin Preda (la Cristuru Secuiesc) ș.a.

Profesorul Ioan LĂCĂTUȘU este autor (coautor) al 30 de volume de istorie, sociologie, demografie, etnografie, arhivistică, memorialistică și publicistică; editor, îngrijitor, coordonator, colaborator, consultant, redactor, lector, prefaţator, autor al studiului introductiv, argumentului și postfeţei la 202 lucrări de istorie, arhivistică, sociologie, demografie, publicistică, etnografie, memorialistică, monografii, eseuri; a 250 studii de istorie, arhivistică, sociologie, demografie, publicistică, etnografie; publicate în reviste de specialitate și volume colective. Nu puține au fost instituțiile statului român care i-au recunoscut și prețuit activitatea, profesorul Ioan Lăcătușu fiind printre personalitățile care s-au bucurat de prețuirea contemporanilor.

Plecat de peste 50 de ani din Iași, dr. Ioan Lăcătușu a rămas în toţi aceşti ani foarte apropiat sufletește de orașul adolescenței și tinereții sale. În buna tradiţie a intelectualilor români de autentică vibraţie patriotică, dr. Ioan Lăcătușu s-a implicat constant în viaţa culturală ieșeană, participând cu profesionalism şi dăruire la manifestările cultural-ştiinţifice și unele proiecte culturale care au avut loc în Iași, iar după 1990, și în alte localități din Moldova, Basarabia și nordul Bucovinei.
În același timp, ca membru în conducerea unor instituții și asociații culturale, științifice și civice din Sfântu Gheorghe și din județele Covasna și Harghita, a militat pentru participarea unor distinse personalități ale mediului academic și ale vieții publice ieșene la normalizarea convieţuirii interetnice şi afirmarea identităţii naţionale a românilor, minoritari în Arcul Intracarpatic.

Din informațiile preluate din „Cronica activității” publicate în anuarele Angvstia și Acta Carpatica rezultă că, în ultimele trei decenii, Ioan Lăcătușu, deși a trăit departe, geografic, de locurile natale, sufletește, istoria și cultura acestor locuri a fost o prezență continuă în preocupările sale de cercetare.

Astfel, în perioada menționată, Ioan Lăcătușu a redactat, îngrijit sau editat 21 de volume dedicate Moldovei și moldovenilor, a redactat 25 de studii apărute în reviste de specialitate și volume colective, 120 de articole apărute în presa locală, regională și națională și a participat la 80 de manifestări științifice, culturale și civice. Tot în această perioadă, beneficiind de sprijinul și înțelegerea familiei, a stabilit relații de colaborare și parteneriat cu instituții de cultură, știință și spiritualitate din Iași și cu intelectuali ieșeni, basarabeni și bucovineni, a colaborat la publicații din arealul cercetat, iar programul manifestărilor organizate a cuprins și lansarea a peste 20 de cărți.

Agenda manifestărilor organizate de o parte și de alta a munților Carpați a cuprins și alte manifestări, din rândul cărora menționăm acordarea de către Forumul Civic al Românilor din Covasna, Harghita și Mureș și de către Centrul European de Studii Covasna-Harghita de premii și distincții unor intelectuali ieșeni și din alte localități ale Moldovei.
La rândul său, dr. Ioan Lăcătușu este prezentat în Un Dicționar al scriitorilor români contemporani, volumul VIII, coordonator Ioan Holban, Colecția Opera Omnia, Tipo Moldova, Iași, 2018. A primit Diplomă şi medalie jubiliară „cu prilejul împlinirii a 120 de ani de la înfiinţarea Episcopiei Romano-Catolice de Iaşi, în semn de înaltă preţuire şi recunoştinţă, de la Episcopia Romano-Catolică de Iaşi, 2004, iar prof. univ. dr. Ion I. Solcanu a redactat propunerea pentru conferirea premiului „Gheorghe Buzatu” al Academiei Oamenilor de Știință din România lucrării „În centru la Sân-Georgiu”. Românii din Sfântu Gheorghe, județul Covasna, Editura Eurocarpatica, Sf. Gheorghe, 2021, autor: Ioan Lăcătușu.

Acordarea titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Iași aprobat prin Hotărârea nr. 233/29 mai 2023 a Consiliului Local al Municipiului Iași, la propunerea domnului col. (r.) Dan Prisăcaru, reprezintă o binemeritată răsplată morală pentru „omul trudei obștești”, pentru colaboratorii și partenerii săi, cât și pentru societatea civilă românească din Sfântu Gheorghe.

Adaugă un comentariu

Despre noi

Asociația Anima Fori - Sufletul Cetății s-a născut în anul 2012 din dorința unui mic grup de oameni de condei de a-și pune aptitudinile creatoare în slujba societății și a valorilor umaniste. Dorim să inițiem proiecte cu caracter științific, cultural și social, să sprijinim tineri performeri în evoluția lor și să ne implicăm în construirea unei societăți democratice, o societate bazată pe libertatea de conștiință și de exprimare a tuturor membrilor ei. Prezenta publicație este realizată în colaborare cu Gazeta Românească.

Despre noi

Asociația Anima Fori - Sufletul Cetății s-a născut în anul 2012 din dorința unui mic grup de oameni de condei de a-și pune aptitudinile creatoare în slujba societății și a valorilor umaniste. Dorim să inițiem proiecte cu caracter științific, cultural și social, să sprijinim tineri performeri în evoluția lor și să ne implicăm în construirea unei societăți democratice, o societate bazată pe libertatea de conștiință și de exprimare a tuturor membrilor ei. Prezenta publicație este realizată în colaborare cu Gazeta Românească.