Vorbim, citim, scriem românește. Cursuri de dialect aromân în Albania

Societatea de Cultură Macedo-Română realizează împreună cu Departamentului pentru Românii de Pretutindeni cursuri de predare a dialectului aromân în proiectul Vorbim, citim, scriem românește. Cursuri de dialect aromân în Albania

Pentru susținerea procesului instructiv-educativ este nevoie de realizarea unui suport de curs adaptat nevoilor de vârstă ale elevilor, precum și la gradul de cunoaștere a dialectului de către elevii din grupul țintă. Precizăm că manualele existente se adresează unui grup țintă care ar trebui să aibă un nivel de cunoaștere C2 a dialectului. Dată fiind situația precară de cunoaștere a dialectului aromân de către copiii de vârstă școlară gimnazială se impune elaborarea unui curs de învățare (vorbit, scris, citit, redactare și compoziție) pentru nivelurile A1.1-. A1.2, urmând ca în anii viitori să dezvoltăm suporturi de curs pentru celelalte niveluri (B, C).

Strângerea materialelor, selectarea informațiilor și sintetizarea lor se va face de către cei trei specialiști imlpicați in proiect: prof. univ. dr. Nicolae Saramandu, prof. dr. habil. Manuela Nevaci și CS dr 2 Floarea Irina. Cursul va fi organizat atât online (32 de prelegeri), cât și fizic (12 zile), în perioada 15 -27 septembrie 2023. Cursul va fi redactat și predat, pe baza unui suport de curs nou, inedit, atractiv pentru noile generații, în variantă online, 2 ore/pe săptămână de 3 cadre didactice din învăţământul universitar şi specialişti din cadrul Academiei Române, vorbitori nativi ai dialectului aromân: Prof. univ.dr. Nicolae Saramandu, Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti” / Universitatea din Bucureşti, Prof. univ.dr., CS I Manuela Nevaci, Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti” / Universitatea din Bucureşti, și de CS III dr. Carmen Irina Floarea, Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan –Al. Rosetti” / Universitatea Titu Maiorescu. De asemenea, Prof. univ.dr., CS I Manuela Nevaci, Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan –Al. Rosetti” / Universitatea din Bucureşti și CS III dr. Carmen Irina Floarea, Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan –Al. Rosetti” / Universitatea Titu Maiorescu fizic.

Partenerii proiectului sunt: Centrul de Informare a României de la Corcea, Albania, va ajuta la desfășurarea cursurilor în localitatea Corcea și la donarea tabletelor pentru copiii merituoși, tablete achiziționate de noi în cadrul acestui proiect şi Fundația Culturală Aromână „Nicolae Iorga” din Saranda, Albania, va ajuta la desfășurarea cursurilor în localitatea Selenița și la donarea tabletelor pentru copiii merituoși, tablete achiziționate de noi în cadrul acestui proiect (profesori: Vilma Kocea, Stavri Mitraj, Ilija Bombaj, Daniela Stoica).

Importanţa cursurilor în dialect aromân constă în faptul că aromânii păstrează forme arhaice de civilizaţie, de grai şi de tradiţii, iar dialectul pune în evidenţă legătura dintre românii nord-dunăreni şi cei sud-dunăreni, ajutându-i pe cursanţi să conştientizeze unitatea de limbă şi de civilizaţie a românilor de pretutindeni. Prin acest curs se asigură informaţia ştiinţifică referitoare la limba română și dialectele ei. Este vorba de date de ordin lingvistic, etnografic, folcloric care demonstrează convingător că aromânii fac parte din poporul român. Afirmarea identității etnice se realizează, în primul rând, la nivel lingvistic, iar cursul nostru oferă elevilor posibilitatea de a se exprima în graiul matern pentru a întări legătura noilor generații cu moștenirea culturală, dar și pentru a asigura, în același timp, continuitatea filonului românesc în spațiului balcanic.

Progresul în domeniul cercetării istoriei limbii române nu poate fi conceput fără studierea în amănunt a dialectelor. Chiar studiul descriptiv al limbii române poate profita de pe urma cunoașterii mai aprofundate a modului de funcționare a sistemelor lingvistice ale dialectelor. „Nu poți să faci lingvistică românească de nici un fel fără să te gândești dacă și în aromână e la fel, dacă și în istroromână e la fel. Și vezi ce semnificație pot avea faptele când vezi că acolo e exact așa, ca și în dacoromână, de exemplu. Și când e altfel, tot așa, tot interesant e, ca să vezi că-i altfel” (Eugeniu Coșeriu, Limba română – limbă romanică. Texte manuscrise, volum editat de Nicolae Saramandu, Editura Academiei Române, București 2005).

Societatea de Cultură Macedo-Română este deschisă și păstrează relații bune cu asociațiile din comunitățile istorice din Albania, ocupându-se cu preponderență de regiunea din sudul Dunării. Prin specialiștii pe care îi are, mai ales cercetătorii care lucrează în institutele academice de profil, poate asigura un învățământ de calitate în dialectul aromân. Conform Statutului și Regulamentului, Societatea de Cultură Macedo-Română are ca scopuri esenţiale: răspândirea prin şcoli a învăţământului în limba română, între locuitorii români de peste hotare; dotarea cu cărţi, biblioteci, aparate, editarea de cărţi pentru românii de peste hotare; întreţinerea unei legături neîntrerupte cu românii de peste hotare, precum şi cu toate societăţile cultural-naţionale din ţară, legal constituite.

Adaugă un comentariu

Despre noi

Asociația Anima Fori - Sufletul Cetății s-a născut în anul 2012 din dorința unui mic grup de oameni de condei de a-și pune aptitudinile creatoare în slujba societății și a valorilor umaniste. Dorim să inițiem proiecte cu caracter științific, cultural și social, să sprijinim tineri performeri în evoluția lor și să ne implicăm în construirea unei societăți democratice, o societate bazată pe libertatea de conștiință și de exprimare a tuturor membrilor ei. Prezenta publicație este realizată în colaborare cu Gazeta Românească.

Despre noi

Asociația Anima Fori - Sufletul Cetății s-a născut în anul 2012 din dorința unui mic grup de oameni de condei de a-și pune aptitudinile creatoare în slujba societății și a valorilor umaniste. Dorim să inițiem proiecte cu caracter științific, cultural și social, să sprijinim tineri performeri în evoluția lor și să ne implicăm în construirea unei societăți democratice, o societate bazată pe libertatea de conștiință și de exprimare a tuturor membrilor ei. Prezenta publicație este realizată în colaborare cu Gazeta Românească.