Academia Română acordă burse unor elevi și studenți performanți

21 de elevi și studenți performanți vor primi bursa de merit a Academiei Române
Semnarea documentelor: marți, 5 septembrie 2023, ora 10, Aula Academiei Române

21 de elevi și studenți performanți vor semna marți, 5 septembrie 2023, documentele de primire a bursei de merit din partea Academiei Române pentru anul școlar 2023-2024. Evenimentul se va desfășura în Aula Academiei Române, începând cu ora 10, în prezența acad. Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române, a secretarului general acad. Ioan Dumitrache și a conducerii Academiei. La eveniment vor fi prezenți și membrii Comisiei care a evaluat și selectat candidații.

Cei 21 de bursieri provin din medii defavorizate sau din familii cu situații critice, unii dintre ei având povești de viață impresionante, pe care le trăiesc cu discreție și decență. Toți sunt copii și tineri studioși, cu rezultate școlare situate în zona performanței.

Nouă elevi și studenți primesc bursă de merit pentru al doilea an, fiind câștigătorii selecției din anul 2022, care și-au menținut consecvent performanțele școlare. Ceilalți 12 elevi obțin bursă de merit pentru primul an din partea Academiei Române și, în mod excepțional, din partea a doi membri ai Comisiei de evaluare, acad. Marius Andruh, vicepreședinte al Academiei Române, și prof.univ. Mihai Ducea, membru corespondent al Academiei. Toți vor putea să-și prelungească bursele până la finalizarea studiilor școlare sau universitare, cu condiția obținerii mediei anuale de absolvire de minimum 9.50

Elevii și studenții provin din școli, colegii și universități din toate zonele țării: Arad, Baia Mare, Bârlad, Bistrița, Brașov, București, Călărași, Câmpulung-Muscel, Cluj-Napoca, Drobeta Turnu Severin, Fălticeni, Iași, Jibou, Pitești, Seieni (Maramureș), Șotânga (Dâmbovița), Vaslui, Tulcea. Cel mai mic bursier este elev în clasa a VI-a la Școala Gimnazială „Mihai Viteazul“ din Moftinu Mic, Satu Mare, iar o elevă provine din mediul instituționalizat (D.G.A.S.P.C. Iași).

Ambele serii de bursieri, cei selectați în 2022 și cei selectați în 2023, au participat câte cinci zile la Școala de vară „Sub semnul istoriei“, organizată de Academia Română la Centrul său din comuna General Berthelot, județul Hunedoara, unde au beneficiat de un program ce a inclus întâlniri cu membri ai Academiei Române, precum și o serie de excursii în Țara Hațegului, sub coordonarea prof.univ.dr. Ioan Bolovan, membru corespondent al Academiei Române.

Școala de vară „Sub semnul istoriei“ – ediția I
1-5 august 2022

Școala de vară „Sub semnul istoriei“ – ediția a II-a
31 iulie – 4 august 2023
Direcția acordării burselor de merit face parte dintr-un program mai amplu, intitulat „Academia Română în dialog cu tinerii“, inițiat în anul 2019, al cărui scop îl reprezintă sprijinirea și promovarea tinerelor talente din școli și universități, vizând pregătirea viitorilor intelectuali de elită ai țării. În același timp, Academia Română dorește să atragă atenția autorităților statului asupra nevoii de susținere continuă a educației prin programe concrete de încurajare a tinerilor cu potențial cognitiv remarcabil, din toate mediile sociale, în vederea alegerii unei cariere în instituțiile de cercetare și culturale din România.

Competiția de acordare a burselor de merit ale Academiei Române va fi organizată anual. Concursul va fi anunțat la începutul fiecărui an, în luna martie, prin intermediul inspectoratelor școlare, prin coordonatorii grupurilor de elevi olimpici pe domenii și prin direcţiile generale de asistență socială pentru copii și tineri.

Adaugă un comentariu

Despre noi

Asociația Anima Fori - Sufletul Cetății s-a născut în anul 2012 din dorința unui mic grup de oameni de condei de a-și pune aptitudinile creatoare în slujba societății și a valorilor umaniste. Dorim să inițiem proiecte cu caracter științific, cultural și social, să sprijinim tineri performeri în evoluția lor și să ne implicăm în construirea unei societăți democratice, o societate bazată pe libertatea de conștiință și de exprimare a tuturor membrilor ei. Prezenta publicație este realizată în colaborare cu Gazeta Românească.

Despre noi

Asociația Anima Fori - Sufletul Cetății s-a născut în anul 2012 din dorința unui mic grup de oameni de condei de a-și pune aptitudinile creatoare în slujba societății și a valorilor umaniste. Dorim să inițiem proiecte cu caracter științific, cultural și social, să sprijinim tineri performeri în evoluția lor și să ne implicăm în construirea unei societăți democratice, o societate bazată pe libertatea de conștiință și de exprimare a tuturor membrilor ei. Prezenta publicație este realizată în colaborare cu Gazeta Românească.