La ACADEMIA ROMÂNĂ: Simpozion internațional „Iuliu Barasch“– ediția I

Academia Română organizează vineri, 13 octombrie 2023, prima ediție a Simpozionului internațional „Iuliu Barasch“. Manifestarea va avea loc în Aula Academiei Române, începând cu ora 11, și este dedicată integral operei și personalității lui Ilarie Voronca, reprezentant de seamă al avangardei românești, de la a cărui naștere se împlinesc 120 de ani.

Evenimentul este onorat de prezența acad. Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române, care va rosti alocuțiunea de deschidere. În sesiunea inaugurală vor lua cuvântul Emil Constantinescu, președintele Consiliului științific al Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, conf.univ. Felicia Waldman, președintele B’nai Brith România, prof.dr. Carol Iancu, membru de onoare al Academiei Române, acad. Gabriela Marinoschi, președintele Fundației „Familia Menachem H. Elias“ și prof.univ. Irinel Popescu, membru corespondent al Academiei Române.

Cu acest prilej, la ora 12, în foaierul Academiei Române va fi prezentată expoziția „Ilarie Voronca (1903-1946). De la Brăila la Paris“.

Lucrările în plen se vor desfășura în trei sesiuni succesive, găzduite tot în Aula Academiei Române, începând cu ora 14. O atenție deosebită este acordată biografiei lui Ilarie Voronca. Astfel, Cosmin Pană propune o cronologie detaliată bazată pe documente inedite, iar Carol Iancu evocă aspecte necunoscute din perioada celui de-Al Doilea Război Mondial. Locul central de teoretician al lui Ilarie Voronca în avangarda românească este pus în evidență de prof. univ. Ion Pop, membru corespondent al Academiei Române, iar sursele inedite ale avangardei vor fi abordate de conf. univ. Răzvan Voncu, care va face o analiză a discursului avangardist al poetului. Criticul literar Petre Răileanu va trece în revistă metamorfozele creației poetice a lui Ilarie Voronca, cu accent pe mutația marcată de exil și de adoptarea limbii franceze. Sesiunea finală este dedicată prezentării relațiilor dintre Ilarie Voronca și Benjamin Fundoianu-Fondane, examinate de Michaël Finkenthal, și raporturilor cu scriitori de la revista „unu“, analizate de Vladimir Pană.

Manifestarea este organizată în partenariat cu Centrul de Cercetări Interdisciplinare în Științe Umaniste și Sociale de la Universitatea „Paul Valéry“ din Montpellier, cu Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului din București, cu Fundația „Familia Menachem H. Elias“ și cu B’nai Brith România și beneficiază de participarea unor cadre universitare și cercetători, pasionați și cunoscători ai operei lui Ilarie Voronca.

Aflat la prima ediție, Simpozionul internațional „Iuliu Barasch“ își propune să omagieze în fiecare an o personalitate a lumii evreiești care a marcat prin opera și activitatea sa cultura română.

Biroul de comunicare al Academiei Române

Adaugă un comentariu

Despre noi

Asociația Anima Fori - Sufletul Cetății s-a născut în anul 2012 din dorința unui mic grup de oameni de condei de a-și pune aptitudinile creatoare în slujba societății și a valorilor umaniste. Dorim să inițiem proiecte cu caracter științific, cultural și social, să sprijinim tineri performeri în evoluția lor și să ne implicăm în construirea unei societăți democratice, o societate bazată pe libertatea de conștiință și de exprimare a tuturor membrilor ei. Prezenta publicație este realizată în colaborare cu Gazeta Românească.

Despre noi

Asociația Anima Fori - Sufletul Cetății s-a născut în anul 2012 din dorința unui mic grup de oameni de condei de a-și pune aptitudinile creatoare în slujba societății și a valorilor umaniste. Dorim să inițiem proiecte cu caracter științific, cultural și social, să sprijinim tineri performeri în evoluția lor și să ne implicăm în construirea unei societăți democratice, o societate bazată pe libertatea de conștiință și de exprimare a tuturor membrilor ei. Prezenta publicație este realizată în colaborare cu Gazeta Românească.