Sorin STANCIU: UZPR suntem noi, toți

Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România s-a afirmat constant, în ultimii ani, ca o voce distinctă, din ce în ce mai puternică, de referinţă, pentru breasla noastră, în societate și în peisajul cultural românesc. Prezența Uniunii noastre la manifestări și evenimente de anvergură, la nivel naţional și internaţional, proprii de utilitate publică au fost tot mai vizibile, conferindu-ne un plus de recunoaștere, la variate niveluri. Deci, continuitate și ascendenţă – acestea consider că au fost caracteristicile principale ale activităţii UZPR, a filialelor noastre teritoriale.

În context, îmi permit să remarc și să afirm că trendul lunar, din ultima vreme, al numărului de înscrieri în UZPR – circa 40 de adeziuni – reprezintă o dovadă concretă a interesului sporit pentru Uniunea noastră, pentru manifestările acţiunile sale specifice. Mă bucură numărul mare al noilor noștri colegi de vârstă tânără. În plină afirmare în structurile mass-media, care – cu siguranţă – vor conferi un suflu nou, mai dinamic, activităţii UZPR, prezenţei noastre în viaţa publică. Această înnoire, constituindu-se pentru noi ca un permanent deziderat, de actualitate, al acţiunilor reclamă ca obligatorie crearea unui cadru normativ îmbunătăţit, mai funcţional, adaptat condiţiilor realităţilor actuale. Din perspectiva anului electoral 2024, care va marca pentru UZPR inaugurarea unor noi structuri funcţionale – deci, noi alegeri ale organelor noastre de conducere – apare ca necesară re-citirea si re-considerarea unora dintre principalele acte normative care direcţionează activitatea Uniunii noastre – Statutul UZPR, Regulamentul Comisiei de etică, cel al Comisiei de atestare. Astfel, la nivel central, am constituit mai multe colective, alcătuite din colegii cu vechi state în UZPR, dar nu numai dintre aceștia, care au ca misiune principală adaptarea normelor actuale la realităţile cu care ne confruntăm în activitatea noastră astăzi, pentru a le asigura acestora o funcţionalitate maximă, pentru a conferi o mai mare putere de administrare de decizie – dar multe obligații! – filialelor noastre locale, ca pentru a întări respectarea principiilor democratice de la nivelele de bază până la cele de la vârful Uniunii. Ne propunem ca alegerile viitoare din cadrul Uniunii noastre să se desfășoare pe baza acestor norme înnoite îmbunătăţite. Desigur, feedback-ul pe care îl așteptăm din partea filialelor din teritoriu este definitoriu în luarea unei atari decizii în ceea ce priveşte cursul viitor al activităţii Uniunii. În acest sens, cu ceva timp în urmă ne-am adresat, făcând un apel în acest sens, tuturor colegilor noştri din filiale și aşteptăm reacțiile din teritoriu.

Un principiu de bază trebuie să fie clar, obligatoriu: larga consultare a membrilor UZPR, a tuturor filialelor acesteia! Este de la sine înțeles că fiind o Uniune care cuprinde peste 4.500 de membri, ne-am însuşit, precum un statut implicit, obligaţia de a lua în considerare variate opinii poziţionări, existenţa multor orgolii. Ca o normă obligatorie a unei activităţi colective, aceste diferenţe de puncte de vedere trebuie respectate, trebuie să existe acea voință comună de a ne asculta Şi a ne înțelege reciproc, de a ne respecta. Adoptarea oricăror soluții este obligatoriu să fie făcută ținând seama de toate normele democrației. UZPR trebuie să fie să rămână continuu o structură asociativă deschisă, neîmpiedicând pe nimeni să acceadă la aceasta, desigur, cu respectarea strictă a Statutului nostru. Respectul fată de toți colegii, față de ascultarea tuturor opiniilor trebuie să fie însușit ca o normă obligatorie a breslei noastre jurnalistice, cu atât mai mult pentru cei care, vremelnic, sunt în fruntea acţiunii de gestionare a existenței Uniunii. Libertatea de opinie, a cuvântului trebuie să existe în primul rând prin noi prin faptul şi exemplul fiecăruia dintre noi!

(Articol preluat din publicația UZP cu acordul autorului: Sorin STANCIU, Președintele UZPR. Mulțumesc pentru calda primire. Dr. Irina Airinei Vasile, membru UZPR, redactor șef al afnews.ro, colaborator al Gazetei Românești din Tel Aviv)

Adaugă un comentariu

Despre noi

Asociația Anima Fori - Sufletul Cetății s-a născut în anul 2012 din dorința unui mic grup de oameni de condei de a-și pune aptitudinile creatoare în slujba societății și a valorilor umaniste. Dorim să inițiem proiecte cu caracter științific, cultural și social, să sprijinim tineri performeri în evoluția lor și să ne implicăm în construirea unei societăți democratice, o societate bazată pe libertatea de conștiință și de exprimare a tuturor membrilor ei. Prezenta publicație este realizată în colaborare cu Gazeta Românească.

Despre noi

Asociația Anima Fori - Sufletul Cetății s-a născut în anul 2012 din dorința unui mic grup de oameni de condei de a-și pune aptitudinile creatoare în slujba societății și a valorilor umaniste. Dorim să inițiem proiecte cu caracter științific, cultural și social, să sprijinim tineri performeri în evoluția lor și să ne implicăm în construirea unei societăți democratice, o societate bazată pe libertatea de conștiință și de exprimare a tuturor membrilor ei. Prezenta publicație este realizată în colaborare cu Gazeta Românească.