Dorin Suciu: Nevoia de mentori -Prof.dr. Mircea BURUIAN

Născut la 1 februarie 1949 în comuna Crăieşti, judeţul Mureş, este absolvent al Facultăţii de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş (1967-1973).

Din 1999 este Profesor de Radiologie-Imagistică Medicală la UMF Tîrgu Mures, având ca arie de activitate Neuroradiologia, Radiologia Intervențională, Neuroradiologia Intervențională la Clinica Radiologică din Târgu Mureş. Domeniile principale de cercetare cărora li s-a dedicat sunt bolile cerebro-vasculare, diagnosticul imagistic al tumorilor cerebrale, stocarea, prelucrarea şi transmiterea la distanţă a imaginilor utilizând Internet-ul, stabilirea diagnosticului pozitiv şi diferenţial prin metode imagistice la politraumatizaţi, diagnosticul pozitiv şi diferenţial în scleroza multiplă prin mijloace imagistice, reconstrucţia tridimensională şi realitatea virtuală în imagistică, inteligența artificială, etc.

„În toată această perioadă a parcurs toate treptele ierarhiei didactice universitare, de la cea de asistent stagiar până la cea de profesor de Radiologie şi Imagistică Medicală, având ca preocupare majoră permanentă perfecționarea sa pe linie profesional — ştiințifică şi didactică. De acest lucru mi-am dat seama pe parcursul unei colaborări profesionale extinse pe 3 decenii, în care a reuşit să devină un reputat specialist în domeniul radiologiei convenționale (până în 1989) și al imagisticii medicale (după 1989).

Trebuie să subliniez în mod cu totul deosebit faptul că domnia sa a fost primul promotor, la început al explorării prin computer tomografie, apoi prin rezonantă magnetică, în TransiIvania, în care a excelat de-a lungul anilor, fapt care s-a materializat ulterior în publicarea primului tratat de CT din România, respectiv volumul I (consacrat craniului şi coloanei vertebrale), a volumului II (dedicat toracelui şi extremităților), şi a volumului III vizând abdomenul și pelvisul; de asemenea a tipărit 3 monografii (Radiologie stomatologică, Radiologie – manual practic şi Ghid practic de Radiologie medicală vol.1 şi 2).” – remarca prof.univ.dr. Ion PASCU, membru al Academiei de Științe Medicale din România.

Este autor și coautor a 24 lucrări ştiinţifice cotate ISI, a 70 de lucrări ştiinţifice de specialitate publicate în extenso în ţară și a altor zeci de lucrări în volume colective, publicate în ţară şi în străinătate. Amintim aici doar două monografii de specialitate şi Tratatul de Tomografie Computerizată.

Este preşedinte şi organizator al Congresului Naţional de Radiologie-Imagistică Medicală, ediţia 15, Tg.-Mureş şi, din 2004, vicepreşedinte al Societăţii Române de Radiologie şi Imagistică Medicală. A participat activ la zeci de congrese de radiologie și alte manifestări ştiinţifice naționale și internaţionale, a primit numeroase premii și distincții pentru activitatea depusă.

Este membru, printre altele, al Societăţii Internaţionale de Rezonanţă Magnetică în Medicină (ISMRM), al Societăţii Europene de Radiologie, al Societăţii Americane de Radiologie (ARRS).

Pe parcursul anilor a participat la numeroase manifestări științifice pe plan local, regional, național şi internațional, publicând şi comunicând peste 280 de lucrări ştiințifice de specialitate. Este membru a numeroase societăți ştiințifice naționale şi internaționale, aşa cum reiese şi din CV, precum şi membru fondator al Societății Române de Rezonanță Magnetică, Neuroradiologie şi Radiologie Intervențională și Rezonanță Magnetică Musculo-Scheletală. Este membru fondator al Societății Europene de Neuroradiologie, Diagnostic şi Intervențional. Este membru în colegiul de redacție al JURNALULUI EUROPEAN DE NEURORADIOLOGIE DIAGNOSTIC şi INTERVENŢIONAL şi al JURNALULUI EUROPEAN DE RADIOLOGIE. Bogata sa activitate profesional ştiințifică, alături de calitățile reale de cercetător dublate de preocuparea permanentă. de perfecționare a pregătirii profesionale în cele mai dificile domenii ale Radiologiei şi Imagisticii Medicale, toate acestea vorbesc despre Omul cu o viață dedicată oamenilor, despre mentorul care a modelat atâtea promoții de specialiști, despre instituția de neînlocuit numită Mircea Buruian. Fiecare mare profesor și mentor se definește, astfel și ca o instituție-pilon pe care se clădește și se consolidează spiritualitatea românească, neamul românesc.

Este membru asociat al Academiei Oamenilor de Știință din România.

Într-un interviu pe care mi l-a acordat (cu câtă căldură), mi-a destăinuit care a fost realizarea profesională cea mai dragă: faptul că a reușit să transforme o clinică radiologică învechită, cu aparate a căror vârstă se măsura cu deceniile, într-una modernă, de referință, cu aparatură performantă, demnă de un centru clinic și universitar prestigios, în care, pe lângă stabilirea unor diagnostice precise, se face și cercetare științifică. „Și, pentru că rana stagnării profesionale mi-a sângerat ani îndelungați, am încercat să-i feresc pe colegii mai tineri din jurul meu de această durere şi să le ofer posibilitatea de a evolua profesional.”-mi-a mărturisit profesorul și Omul Mircea Buruian. Îmbarcat pe o corabie numită SUFERINȚA, profesorul cu temperament vulcanic care izbucnește, fără menajamente și uneori, poate, fără prea mult tact, în faţa lipsei de profesionalism, în fața imposturii şi nedreptății, a rămas un sentimental incurabil, ferit de tentația ranchiunei și răzbunării și dedicat întru totul pacienților, dar și stagiarilor și doctoranzilor domniei sale.

Nimeni nu e infailibil, nimeni nu e perfect. „ Toți medicii fac greșeli, mai mici sau mai mari. Din păcate, e inevitabil. Important însă mi se pare să înveți nu numai din corectarea propriilor greșeli, ci și din greșelile celorlalți. Este ceea ce deosebește un om inteligent de unul mai puţin inteligent. Dar un om cu inteligenţă cu adevărat superioară învață şi din succesele altora, ştie să le recunoască şi nu să le invidieze.

Consideră că un mare succes al domniei sale a fost înființarea, la Tîrgu Mureș, a unui modern centru medical privat din România privind diagnosticul de înaltă performanţă în domeniul radiologiei şi imagisticii medicale.

A fost și este un promotor neobosit al tratamentului hiperbar pe care l-a recomandat și susținut ori de câte ori a fost nevoie. După cum spune chiar profesorul: „Cercetăm în continuare probleme cauzate de bolile vasculare cerebrale, mai ales cele ischemice când se obstruează lumenul arterial datorita trombilor de sânge în arterele cerebrale, urmata de suferința neurologică. Efectuăm trombaspirația cheagului de sânge din artera care era obstruată, și în ziua următoare bolnavul pleacă acasă restabilit. Prima trombaspirație în accidentul vascular cerebral din România a fost efectuată la Tîrgu Mureș, cu mulți ani în urmă. Datorită instituirii serviciului de gardă în marile urgențe neurologice, am ajuns să avem cel mai mare număr de cazuri reușite de acest gen din România de când aplicăm trombaspirația; am rezolva și mai multe cazuri dacă populația ar avea o educație sanitară adecvată și ar veni în primele patru ore de la producerea accidentului vascular cerebral; credem cu tărie că este nevoie de conferințe de educație sanitară în rândul populației. Dotarea de excelență nu numai că ne va permite, ci ne va și obliga la studii de cercetare fundamentală și aplicativă privind patologia corpului uman. E o şansă unică pentru mine şi colaboratorii mei de a contribui la alinarea, pe cât se poate, a imensei suferinţe care le-a fost dată oamenilor să o îndure.”

Profesorul Mircea Buruian este un mentor cu excelenți discipoli care pleacă întotdeauna de la premisa că SĂNĂTATEA este bunul cel mai de preț al medicinei.

În final ne-a mărturisit faptul că se străduiește să devină un mentor adevărat, de a merita să aibă discipoli și de a putea, aşa cum spunea un cunoscut poet francez, „să am forța și curajul să-mi privesc gândul și trupul fără dezgust”.

Adaugă un comentariu

Despre noi

Asociația Anima Fori - Sufletul Cetății s-a născut în anul 2012 din dorința unui mic grup de oameni de condei de a-și pune aptitudinile creatoare în slujba societății și a valorilor umaniste. Dorim să inițiem proiecte cu caracter științific, cultural și social, să sprijinim tineri performeri în evoluția lor și să ne implicăm în construirea unei societăți democratice, o societate bazată pe libertatea de conștiință și de exprimare a tuturor membrilor ei. Prezenta publicație este realizată în colaborare cu Gazeta Românească.

Despre noi

Asociația Anima Fori - Sufletul Cetății s-a născut în anul 2012 din dorința unui mic grup de oameni de condei de a-și pune aptitudinile creatoare în slujba societății și a valorilor umaniste. Dorim să inițiem proiecte cu caracter științific, cultural și social, să sprijinim tineri performeri în evoluția lor și să ne implicăm în construirea unei societăți democratice, o societate bazată pe libertatea de conștiință și de exprimare a tuturor membrilor ei. Prezenta publicație este realizată în colaborare cu Gazeta Românească.