MĂNĂSTIREA VORONEŢ, 533 DE ANI DE LA ÎNFIINŢARE, 30 DE ANI DE LA REDESCHIDERE

Biblioteca Academiei Române a vernisat expoziția: MĂNĂSTIREA VORONEŢ, 533 DE ANI DE LA ÎNFIINŢARE, 30 DE ANI DE LA REDESCHIDERE marţi, în Sala “Th. Pallady” . Expoziţia, curatoriată de Gabriela Dumitrescu, şef serviciu Manuscrise, Carte Rară, constituie o sinteză retrospectivă a celor peste 500 de ani de istorie şi cultură pe care Mănăstirea Voroneţ, ctitorie a domnitorului Ştefan cel Mare, i-a reprezentat pentru Ţara Moldovei. Documentele expuse demonstrează dubla misiune asumată de Mănăstire de-a lungul timpului, cea culturală şi cea educativă, aici funcţionând, secole întregi, o adevărată şcoală de caligrafi, miniaturişti şi traducători din limbile greacă şi slavonă.Vizitatorii au ocazia să vadă vechi manuscrise copiate sau redactate la Mănăstirea Voroneţ, precum: Sfântul Efrem Sirul, Cuvântări, manuscris slavonesc de la 1550, realizat de Ioan Călugărul, cumpărat şi donat Academiei Române de Nicolae Iorga, zeci de documente emise de domnitorii Moldovei Ştefan cel Mare, Petru Rareş, Alexandru Lăpuşneanu, Ioan Vodă cel Cumplit, Petru Şchiopu, Alexandru Mavrocordat, Antioh Cantemir, Mihai Racoviţă. Documentele reprezintă acte de danie, întăriri de moşii, scutiri, cărţi de învoială sau scrisori adresate de călugării Mănăstirii Voroneţ marilor boieri moldoveni. Între exponate se află celebrul Codice Voroneţean (Noul Testament din secolul al XVI-lea), dăruit Academiei Române în anul 1883 de Ion G. Sbiera, sau Psaltirea voroneţeană dăruită Academiei Române de Dimitrie A. Sturdza.

Pe simeze sunt expuse fotografii reprezentative ale celebrei fresce care împodobeşte Biserica “Sfântul Gheorghe” a Mănăstirii Voroneţ, supranumită şi “Capela Sixtină a Răsăritului”, monument de artă medievală cu valoare de simbol şi putere de exemplu iconografic pentru întreaga pictură murală postbizantină.

Ctitorie a Voievodului Ştefan cel Mare, edificată în 1488, în numai trei luni şi trei săptămâni (din 26 mai până la 14 septembrie), Biserica Mănăstirii Voroneţ a constituit nucleul celui mai important centru de spiritualitate, credinţă şi cultură românească al Moldovei vreme de peste trei secole.

După anexarea părţii de nord a Moldovei de către Imperiul Habsburgic, Mănăstirea Voroneţ este desfiinţată în anul 1785, împreună cu alte 22 de mănăstiri. Odată cu Marea Unire din 1918, Biserica şi Mănăstirea sunt declarate “monument istoric”, prin legea pentru conservarea şi restaurarea patrimoniului din iulie 1919. În aprilie 1991, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât reînfiinţarea Mănăstirii de la Voroneţ, ca mănăstire de călugăriţe.

„Biserica Mănăstirii Voroneț a constituit nucleul celui mai important centru de spiritualitate, credință și cultură românească al Moldovei vreme de peste trei secole”, menţionează Academia Română.

Mănăstirea Voroneţ este considerată „Capela Sixtină a Orientului” pentru fresca exterioară de pe faţada de vest, numită „Judecata de apoi”. De asemenea, „albastrul de Voroneţ” este considerat de specialişti ca unic în lume şi cunoscut ca roşul lui Rubens sau verdele lui Veronese.

La evenimentul organizat de Biblioteca Academiei Române, alături de comunitatea monahală a Mănăstirii Voroneț, au vorbit acad. Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, acad. Răzvan Theodorescu, vicepreședinte al Academiei Române, stavrofora Irina Pântescu, întâia stareță a Mănăstirii Voroneț și prof. ing. Nicolae Șt. Noica, membru de onoare al Academiei Române și director general al Bibliotecii Academiei.

Remarcăm excepționalul număr al revistei TEZAUR dedicat SFINTEI MĂNĂSTIRI VORONEȚ, publicație realizată de Biblioteca Academiei Române împreună cu Asociația STEFADINA.

Expoziția rămâne deschisă în perioada 6-16 aprilie 2021 și poate fi vizitată în intervalul orar 10-14, cu programare prealabilă la tel. 021.212.82.85 sau la adresa directie@biblacad.ro.

Foto: Irina Airinei

Adaugă un comentariu

Despre noi

Asociația Anima Fori - Sufletul Cetății s-a născut în anul 2012 din dorința unui mic grup de oameni de condei de a-și pune aptitudinile creatoare în slujba societății și a valorilor umaniste. Dorim să inițiem proiecte cu caracter științific, cultural și social, să sprijinim tineri performeri în evoluția lor și să ne implicăm în construirea unei societăți democratice, o societate bazată pe libertatea de conștiință și de exprimare a tuturor membrilor ei. Prezenta publicație este realizată în colaborare cu Gazeta Românească.

Despre noi

Asociația Anima Fori - Sufletul Cetății s-a născut în anul 2012 din dorința unui mic grup de oameni de condei de a-și pune aptitudinile creatoare în slujba societății și a valorilor umaniste. Dorim să inițiem proiecte cu caracter științific, cultural și social, să sprijinim tineri performeri în evoluția lor și să ne implicăm în construirea unei societăți democratice, o societate bazată pe libertatea de conștiință și de exprimare a tuturor membrilor ei. Prezenta publicație este realizată în colaborare cu Gazeta Românească.