ONISIFOR GHIBU – SAVANT, EDUCATOR ȘI MILITANT ROMÂN. 140 DE ANI DE LA NAȘTERE (1883 – 2023)

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI – BIBLIOTECA METROPOLITANĂ BUCUREȘTI ȘI MUZEUL NAȚIONAL AL CARPAȚILOR RĂSĂRITENI, SFÂNTU GHEORGHE VĂ INVITĂ LA SESIUNEA DE COMUNICĂRI
ONISIFOR GHIBU – SAVANT, EDUCATOR ȘI MILITANT ROMÂN. 140 DE ANI DE LA NAȘTERE (1883 – 2023)
31 mai 2023, orele 10-12
Biblioteca Metropolitană București, Sediul Central „Mihail Sadoveanu”, Sala Auditorium, str. Take Ionescu nr. 4, București

Savant transilvănean de marcă, născut la 31 mai 1883 în Săliștea Sibiului, personalitate complexă a ştiinţei şi culturii româneşti, actant și martor al istoriei secolului al XX-lea, Făuritor de Țară, traversând cu dârzenie neclintită șapte regimuri sub vicisitudini greu de perceput astăzi, și cu atâta amar suportate de către cei implicați, solid spirit enciclopedic, cu o impresionantă producție publicistică, având contribuții majore în diverse domenii, de la pedagogie (pusă de el pentru prima dată pe baze militante, în slujba ridicării Neamului prin învățătură), la filosofie, istorie, istoria bisericii, organizarea învățământului național și a instituțiilor culturale transilvănene, publicistică militantă și culturală, activitate politică, memorialistică etc., ONISIFOR GHIBU a făcut parte dintre membrii Generaţiei de Aur care au trăit și luptat în efervescenţa creatoare a epocii de prefigurare şi apoi de înfăptuire a Unităţii Naţionale la 1 Decembrie 1918, numărându-se printre Corifeii Marii Uniri. Onisifor Ghibu – un OM care a trăit exemplar, muncind și luptând continuu, fără descurajare în fața vicisitudinilor de tot felul, pentru binele Neamului său, așa cum îi era dat prin însuși numele pe care îl poartă (gr. Onisiforos = „Cel de folos, care aduce folos”) pe care l-a onorat cu asupra de
măsură.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI – BIBLIOTECA METROPOLITANĂ BUCUREȘTI ȘI
MUZEUL NAȚIONAL AL CARPAȚILOR RĂSĂRITENI, SFÂNTU GHEORGHE
SESIUNEA DE COMUNICĂRI
ONISIFOR GHIBU – SAVANT, EDUCATOR ȘI MILITANT ROMÂN.
140 DE ANI DE LA NAȘTERE (1883 – 2023)
31 mai 2023, orele 10-12
Biblioteca Metropolitană București, Sediul Central „Mihail Sadoveanu”,
Sala Auditorium, str. Take Ionescu nr. 4, București
PROGRAM
• Ramona Ioana Mezei, Director general Biblioteca Metropolitană București – Cuvânt de salut.
Onisifor Ghibu și Biblioteca Metropolitană București. Digitizarea fondului de carte Onisifor Ghibu
• Florin Claudiu Preda, Șef Serviciu Biblioteca Metropolitană București – Onisifor Ghibu și Biblioteca Metropolitană București. Prezentarea expoziției de carte
• Irina Cristescu, București – Cuvânt din partea Familiei Ghibu. Pagina web Onisifor Ghibu
• Ioana Rădulescu, București – Cuvânt din partea Familiei Ghibu. Arhiva foto online Onisifor Ghibu
• Prof. univ. dr. Dumitru Preda, Director științific, Fundația Europeană „Titulescu”, București – Un transilvănean basarabean în serviciul cauzei naționale: Onisifor Ghibu
• Dr. Ion Constantin, București – Avatarurile unor intelectuali patrioți în România anilor ՚ 50.
Cazul Onisifor Ghibu
• Dr. Codrin Tăut, expert, Comisia Națională a României pentru UNESCO, București – Onisifor Ghibu în calendarul aniversărilor UNESCO 1983
• Vitalie Răileanu, Directorul Bibliotecii „Onisifor Ghibu”, Chișinău – Biblioteca „Onisifor Ghibu” – Trei decenii de axiomă culturală (comunicare înregistrată video)
• Ștefan Dulu, Directorul Editurii Semne, București – Editarea operei lui Onisifor Ghibu, colaborarea cu Mihai Ghibu
• Dr. Corneliu Beldiman, Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni, Sfântu Gheorghe – 2023 – Anul Aniversar Onisifor Ghibu la Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni, Sfântu Gheorghe. Proiecte
si manifestări omagiale publice Vernisajul expozițiilor de carte: „Opera lui Onisifor Ghibu în colecțiile Bibliotecii Metropolitane București” și „Onisifor, Octavian și Mihai Ghibu – Volume apărute la Editura Semne, București”

Adaugă un comentariu

Despre noi

Asociația Anima Fori - Sufletul Cetății s-a născut în anul 2012 din dorința unui mic grup de oameni de condei de a-și pune aptitudinile creatoare în slujba societății și a valorilor umaniste. Dorim să inițiem proiecte cu caracter științific, cultural și social, să sprijinim tineri performeri în evoluția lor și să ne implicăm în construirea unei societăți democratice, o societate bazată pe libertatea de conștiință și de exprimare a tuturor membrilor ei. Prezenta publicație este realizată în colaborare cu Gazeta Românească.

Despre noi

Asociația Anima Fori - Sufletul Cetății s-a născut în anul 2012 din dorința unui mic grup de oameni de condei de a-și pune aptitudinile creatoare în slujba societății și a valorilor umaniste. Dorim să inițiem proiecte cu caracter științific, cultural și social, să sprijinim tineri performeri în evoluția lor și să ne implicăm în construirea unei societăți democratice, o societate bazată pe libertatea de conștiință și de exprimare a tuturor membrilor ei. Prezenta publicație este realizată în colaborare cu Gazeta Românească.